21 Decembrie – Raiul (răsplata eternă a celor biruitori)

1
103

Ap.21:1-27 (Ioan 14:1-3)

Scopul lecției: Să descoperimcare sunt mărturiile ce confirmă existența cerului, cine sunt cei ce vor avea parte de răsplătire veșnică și cum putem ajunge în acest loc de fericire.

Contextul lecției: În contrast cu iadul, care este locul de pedeapsă veșnică a celor ce s-au împotrivit lui Dumnezeu, atunci când prezintă veșnicia, Sfânta Scriptură ne vorbește și despre cer, care este locul unde cei biruitori vor avea parte de răsplată eternă.

Pentru a ne descrie acest loc, în Sfînta Scriptură este folosit termenul ebraic “shamaym”, un substantiv la plural care înseamnă “înălțimi” (Gen. 1:1; 2:1), cât și termenul grecesc “ouranus” care înseamnă ceva ridicat sau foarte înălțat.” Luând în considerare nuanțele acestor termeni înțelegem că cerul este ceva sus, mai sus, sau deasupra.

Acești termeni sunt menționați în Cuvântul lui Dumnezeu de 582 de ori în 550 de versete diferite, și descriu: cerul atmosferic – locul unde zboară păsările(Gen.1:20;Ier.4:25; Mat.6:16), cerul astronomic – locul unde zboară cosmonauții (Gen.1:12-15;Ps.19:4-6; Isaia 13:10), sau cerul slavei – locul locuinței lui Dumnezeu (Ps.2:4; Evrei 9:24: Ioan 14:1-3; 2 Cor.12:2-3; Mat.22:30).

În Vechiul Testament este întâlnit însă și termenul “pardace” care înseamnă “grădină regală” și descrie grădina în care a fost așezat Adam (Gen.2:8;15;3:23) sau diferitecomparațiicu acest loc (Gen.13:10;Ioel.2:3;Ez.31:8-9). Și înNoul Testament întâlnim același termen, menționat de trei oriîn forma sa grecească (“paradeisos”), folosit pentru a descrie locuința intermediară, unde vor ajunge cei neprihăniți (Luca 23:43) experiența traită de apostolul Pavel (2 Cor.12:4), saulocul unde vor ajunge cei biruitori (Ap.2:7).

Dacă raiulpământesc este locul unde a fost așezat Adam, iar raiul (sânul lui Avraam Luca 16:23), este locul de așteptare a celor neprihăniți, raiul ceresc, este locul fericirii veșnice în prezența lui Dumnezeu în cerul nou și pământul nou unde va domni neprihănirea ( Ap.21:1-14; 2 Pet.3:10-13).

Conținutul lecției: Studiind acest capitol (Ap.21:1-27) constatăm că istoria omului care a început în paradisul Edenic, va continua pentru veșnicie în paradisul ceresc, noua creație a lui Dumnezeu (Ap.21:1-4). Datorită acestui fapt adevărurile prezentate în acest capitol, sunt într-un puternic contrast cu cele descoperite în cartea Genesei. Urmărind însă modul în care apostolul Ioan ne prezintă acestă viziune cu privire la cer, descoperim:

1. Cerul este unloc real (Ap.21:1-4)

Putem fi siguri că cerul este un loc real fiindcă este un loc creat de Dumnezeu (Gen.1:1; Ps 8:3;33:6; Isaia 44:24; Ap.21:1), fiind este menționat în SfântaScriptură de peste 580 de ori. Numai în Noul Testament întâlnim 250 de afirmații cu privire la cer, iar 144 dintre dintre acestea sunt atribuite Domnului Isus.

În același timp, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul Isus s-a coborât și s-a înălțat la cer (Ioan 3:13; 6:38; Fapte 1:9-11), Dumnezeu Tatăl a vorbit din cer (Mat.3:16-17), Ștefan și Petru au văzut cerul (Fapte. 7:56; 10:11), apostolul Pavel a fost înălțat până la al treilea cer (2 Cor. 12:2-4), iar în revelația pe care a primit-o de la Dumnezeu, Ioan a văzut un cer nou și un pământ nou. (Ap.21:1-4).

2. Cerul este un loc de fericire veșnică (Ap.21:2-23)

Această fericire este determinată de ceea ce este cerul: un loc sfânt (Isaia 57:15; Ps.20:6; Ap.21:2;10; 2 Pet.3:13), un loc de slavă (1 Cor.2:9, Ap.21:10-23 – Noul Ierusalim), un loc al părtășieisi-al împlinirii depline (Ap.7:10; 21:3;21:6), un loc al laudelor și-al fericirii veșnice (Ap.7:11-17;Ap.5:8-14).

În același timp, acestă fericire va fi derterminată de lucrurile care nu vor mai fi în cer. În cer nu vor mai fi: lucrurile dintâi ( Ap.21:1), lucrurile care ne-au adus durere (Ap.21:4), cei ce au trăit în păcat (Ap.21:8), sau oricine s-a împotrivit lui Dumnezeu (Ap.20:10;20:15;21:27).

Mai mult însă, fericirea cerului va fi determinată de cei ce vor fi prezenți în acest loc: Dumnezeu Tatăl (Ap.21:22-23), Dommnul Isus (Ap.21:2-3), Duhul Sfânt (Ap.21:10), Mireasa Mielului și toți cei scriși în cartea vieții (Ap.21:2-3;9 ;24-27).

3. Cerul este un loc în care Dumnezeu îiașteptă pe toți oamenii (Ap.21:24-27)

Deși cerul este un loc în care Dumnezeu îi așteaptă pe toți oamenii (Mat 11:28), în acest loc vor intra numai cei ce au fost născuți din Dumnezeu și au fost scriși în cartea vieții (Ioan 3:3-5; Ap.21:27), au trăit în neprihănire și au slujitlui Dumnezeu (Ap.19:7-8;21:2; 27; Mat.5:8;Ap.22:14; Ap.21:21:24) și au câștigat biruința spirituală împreună cu Dumnezeu (Ap.21:7).


Întrebări pentru discuții:

1. Care sunt dovezile ce ne arată că cerul este un loc real ?
2. Ce lucruri fac ca cerul să fie un rai (loc de fericire) ?
3. Numiți trei persoane față de care Dumnezeu a deschis cerul?
4. De ce cerul este un loc al răsplătirii?
5. De ce oaniii zilelor noastre nu mai au inima legată de cer?
6. Cine sunt cei ce vor ajunge în cer?
7. Care este primul lucru pe care ar trebu să-l împlinești pentru a fi mai aproape de cer?

Pastor Dan Boingeanu

1 COMENTARIU

  1. Imi place modul in care sunt structurate ideile…..dar si felul…in care este exprimat ceea ce dorim cel mai mult noi crestini! Fiti binecuvantati…si am o rugaminte…postati si cateva studii referitoare la “trezire spirituala”! GBY!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.