19 Iunie ““ Binecuvântarea oferită celor săraci în duh

0
108

Matei 7:7-29 (Matei 5:3)

Scopul lecției: Să descoperim ce înseamnă a fi sărac în duh, ce înseamnă împlinirea acestei condiții anunțate de Domnul Isus și ce binecuvântări sunt oferite celor ce o împlinesc.

Contextul lecției: După ce a prezentat modul în care Domnul Isus (Împăratul) a intrat în lume și Și-a început slujirea, evanghelistul Matei a relatat “Predica de pe Munte” prin care Domnul Isus a prezentat caracteristicile, responsabilitățile și binecuvântările de care vor avea parte cetățenii Împărăției pe care El a venit să o întemeieze (Matei 5:3; 6:20; Ioan 1:12-13; Efeseni 2:18-19; Filipeni 4:20).

Studiind evenimentele petrecute în această perioadă de început a lucrării Domnului Isus, descoperim că: El a împlinit voia lui Dumnezeu (Matei 3:14-17), a împlinit previziunile profetice cu privire la Mesia (Matei 2:2-6; 4:12-16) și Legea dată de Dumnezeu prin Moise (Matei 5:17; Romani 10:4; Galateni 3:24). Datorită acestui fapt nu mai avem nicio responsabilitate față de Legea Mozaică, ci trebuie să intrăm în Împărăția pe care Domnul Isus a venit să o întemeieze, să-L urmăm pe Domnul Isus, să trăim ca și cetățeni ai Împărăției și să experimentăm binecuvântările oferite de Dumnezeu prin Hristos (Ioan 1:12-13; 3:3-5; Matei 7:21; Romani 7:1-6; Galateni 2:19-21).

Această Împărăție pe care Domnul Isus a venit să o întemeieze este de natură spirituală (cerească – Matei 4:17; Marcu 1:15; Luca 17:20-2; Romani 14:17), universală (Matei 28:18; Coloseni 1:15-20), prezentă și viitoare (Matei 12:28; Evrei 2:8; Matei 6:10; 2 Timotei 4:1), fondată prin Hristos (Matei 4:23; Fapte 20:25; Coloseni 1:13-20; Apocalipsa 11:15) și garantată numai celor ce împlinesc condițiile arătate de Hristos (Matei 5:3-10; Ioan 3:3,5; Matei 7:21).

Conținutul lecției:Studiind prima cerință dintre cele enumerate de Domnul Isus în predica de pe munte, descoperim:

1. Nevoia dependenței de Dumnezeu

Trebuie să trăim în dependențăde Dumnzeu fiindcă fără de Dumnezeu nu putem face nimic (Ioan15:5). Nu există nici o altă cale prin care să căpătăm binecuvântarea (Coloseni 2:9-10) și numai cei ce trăiesc în dependență de Dumnezeu au viață, primesc putere și aduc roadă (Ioan 15:1-11).

În predica de pe munte, dependența de Dumnezeu este ilustrată prin “rugăciunea stăruitoare“. Pentru a defini această rugăciune Domnul Isus a accentuat trei imperative: “cereți”, “căutați” și “bateți” (Matei 7:7). Faptul că în limba greacă aceste imperative sunt la timpul prezent continuu ne arată că cel credincios trebuie să se roage neîncetat.

Pentru că și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea stăruitoare este tot la timpul prezent continuu (“capătă”, “găsește” și “i se va deschide”), aceasta ne dă asigurarea că Dumnezeu răspunde permanent. Pentru a întări garanția răspunsului la rugăciunea stăruitoare evanghelistul Matei face un contrast arătând că Dumnezeu este deasupra a ceea ce reprezintă ființa umană (Matei 7:8-12).

Aplicații practice: exemplificați situațiile în care ați fost înfrânți fiindcă v-ați încrezut în resurse proprii și prezentați răspunsuri concrete pe care le-ați primit din partea lui Dumnezeu ca răspuns al unor rugăciuni stăruitoare.

2. Condiția dependenței de Dumnezeu

Expresia “săraci în duh” îiidentifică pe cei ce se recunosc a fi săraci din punct de vedere spiritual, au o atitudine de smerenie și de dependență față de Dumnezeu. Această atitudine este diametral opusă față de cea a lui Lucifer (Isaia 14:12-15) sau a oamenilor din această lume (Daniel 4:29-37; Coloseni 2:18-19) și se exprimăprin recunoașterea autorității lui Dumnezeu, încetarea încrederii în resursele proprii și o dependență totală față de Dumnezeu (Psalmii 51:17; 34:18; Isaia 57:15).

Părtășia cu Dumnezeu și intrarea în Împărăție așa cum a arătat Domnul Isus în “Predica de pe Munte”, este posibilă pentru cei ce intră pe poarta cea strâmtă (Matei 7:13-14), experimentează o schimbare a vieții (Matei 7:15-20) și împlinesc voia lui Dumnezeu (Matei 7:21-29).

Aplicații practice: arătați de ce cei mai mulți oameni aleg să intre pe poarta cea largă și să meargă pe calea cea lată și discutați cum îi puteți ajuta să intre pe poarta cea strâmtă și să meargă pe calea cea îngustă.

3. Binecuvântările dependenței de Dumnezeu

Binecuvântarea oferită celor “săraci în duh” este Împărăția cerurilor (Matei 5:3; Luca 6:20). Această binecuvântare este deosebită fiindcă include darurile primite prin Hristos în mijlocul acestei lumi și binecuvântările cerești pregătite de Domnul Isus pentru veșnicie (Efeseni 1:3; Ioan 14:1-3; 1 Corinteni 2:9).

Aplicații practice: enumerați motivațiile ce îi pot ajuta pe cei ce încă n-au siguranța moștenirii Împărăției cerurilor să creadă că această promisiune este reală.

Întrebări pentru discuții:

1. Care este tema Predicii de pe Munte?
2. Ce înseamnă a fi sărac în duh?
3. De ce trebuie să trăim în dependență de Dumnezeu?
4. În ce mod exprimă rugăciunea stăruitoare dependența de Dumnezeu?
5. Care sunt condițiile dependenței de Dumnezeu?
6. Care sunt binecuvântările dependenței de Dumnezeu?
7. Ce ne asigură că Împărăția cerurilor este o realitate?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.