18 Octombrie – Acceptă suferința cu încredere în Dumnezeu

0
68

1 Petru 2:1-10 (2 Corinteni 4:17)

Scopul lecției: Să înțelegem de ce trebuie să ne încredem în Dumnezeu atunci când trecem prin suferințe și necazuri și să descoperim binecuvântările de care este urmată această atitudine.

Contextul lecției: După ce a arătat cauzele suferințelor îndurate de credincioșii din vremea lui și a arătat că aceștia trăiau ca străini, împrăștiați, întristați și încercați (1 Petru 1:1; 1:6-7; 4:12-13), apostolul Petru a prezentat atitudinea pe care acești credincioși au avut-o în mijlocul suferințelor, menționând că cei aleși au primit suferința cu bucurie (1 Petru 1:6), în mijlocul suferințelor s-au bucurat cu o bucurie negrăită și strălucită (1 Petru 1:8) și au anticipat bucuria pregătită de Dumnezeu la arătarea Domnului Isus (1 Petru 4:12-13).

Pentru a le întări această bucurie și a arăta atitudinea pe care cel credincios (omul matur spiritual) trebuie să o aibă în mijlocul suferințelor, apostolul Petru și-a continuat epistola cu un șir de imperative. Prin imperativele pe care le întâlnim în cea de-a doua parte a capitolului întîi al epistolei pe care o studiem descoperim că apostolul Petrui-a chemat pe cei ce treceau prin suferințe la statornicie (1 Petru 1:13-4), sfințenie (1 Petru 1:16-21), ascultare de adevăr (1 Petru 1:22-25) și la o dragoste neprefăcută (1 Petru 2:22/b).

Conținutul lecției: În pasajul pe care îl studiem găsim noi imperative pe care apostolul Petru le adresează celor ce trec prin necazuri: lepădați orice răutate (1 Petru 2:1), hrăniți-vă cu laptele duhovnicesc (1 Petru 2:2), apropiați-vă de Hristos (1 Petru 4:4), aduceți jertfe duhovnicești (1 Petru 2:5), încredeți-vă în Hristos (1 Petru 2:6-7) și vestiți lucrările lui Dumnezeu (1 Petru 2:9/b).

Pe lângă aceste imperative, în acest pasaj descoperim și multe apelative pe care apostolul Petru le folosește pentru a-i identifica pe cei credincioși. Aceste adevăruri ne arată nu numai poziția pe care o avem prin credința în Hristos, dar și relațiile pe care trebuie să le stabilim precum și marile responsabilități pe care trebuie să le împlinim.

Urmărind aceste adevăruri, descoperim că, indiferent cât de mari vor fi necazurile, trebuie să acceptăm suferința și să ne încredem în Dumnezeu:

1. Datorită statutului pe care l-am primit 1 Petru 2:1-10

În contrast cu statutul pe care cei credincioși îl au în mijlocul acestei lumi (străini, împrăștiați, întristați și încercați), apostolul Petru prezintă poziția pe care aceștia o au în Împărăția lui Dumnezeu, arătând că cei credincioși sunt: prunci născuți de curând (1 Petru 2:2), pietre vii (1 Petru 2:5/a), o casă duhovnicească (1 Petru 2:5/b), o preoție sfântă – împărătească (1 Petru 2:5/b; 9/a), o seminție aleasă (1 Petru 2:9/a), un neam sfânt (1 Petru 2:9/a) și un popor al lui Dumnezeu (1 Petru 2:9/b-10).

Concentrând aceste afirmații înțelegem că cei credincioși sunt “copii ai aceleiași familii” – care au experimentat aceeași naștere spirituală (1 Petru 1:22-23), împărtășesc aceeași măsură de dragoste (1Petru 1:22), se hrănesc cu aceeași hrană spirituală (1 Petru 2:1-2) și trăiesc aceleași experiențe: părăsirea răului, creșterea spirituală, împărtășirea binecuvântărilor și apropierea de Dumnezeu (1 Petru 1:1-4), “preoți care slujesc în același templu” – acest templu este unul spiritual, format din pietre vii (1 Petru 2:4-8) preoția fiind împărățească și sfântă (1 Petru 2:5;9) și “cetățeni ai unei națiuni sfinte” (1 Petru 2:9-10).

2. Datorită responsabilităților pe care trebuie să le împlinim 1 Petru 2:1-10

Ca urmași ai lui Hristos avem nu numai un statut nou ci și responsabilități noi. De aceea, chiar și în mijlocul necazurilor, cei credincioși trebuie să părăsească tot ceea ce este rău (1 Petru 2:1; Romani 12:2), să crească spre desăvârșire (1 Petru 2:2-3), să se apropie de Dumnezeu (1 Petru 2:4), să fie pietre vii în templul spiritual (1 Petru 2:5/a), să aducă jertfe duhovnicești (1 Petru 2:7), să se încreadă în Dumnezeu (1 Petru 2:6-8), să fie o bună mărturie (1 Petru 2:9) și să vestească lucrările lui Dumnezeu (1 Petru 2:9/b-10).

3. Datorită exemplului care ne-a fost dat 1Petru 2:6

Pentru a exemplifica aceste slujiri și pentru a ne arăta măsura dependenței de Dumnezeu și a încrederii pe care trebuie să o avem în El, apostolul Petru Îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind o Piatră vie (1 Petru 2:4), o piatră lepădată de zidari dar aleasă de Dumnezeu (1 Petru 2:4;6-7), o piatră scumpă (1 Petru 2:4;6) și o piatră importantă – așezată în capul unghiului (1 Petru 2:6-8).

4. Datorită binecuvântărilor pe care le-am primit 1 Petru 2:9/b-10

Apostolul Petru arată că cei credincioși trebuie să accepte suferința și să se încreadă în Dumnezeu fiindcă prin credință au parte de cinste (1 Petru 2:7), eliberare (1 Petru 2:9/c) și îndurare (1 Petru 2:10/b).

5. Datorită consecințelor care sunt anunțate 1 Pet.2:7-8

În contrast cu binecuvântările pe care le primesc cei ce se încred în Dumnezeu, apostolul Petru arată prețul pe care îl plătesc cei ce se leapădă de Dumnezeu. Acest preț înseamnă pierdere (au lepădat cea mai prețioasă piatră), poticnire (nu au o temelie statornică), înfrângere (se lovesc de piatra pe care au lepădat-o), rușine (sunt descoperiți că au făcut o alegere greșită și pedeapsă (la aceasta sunt rânduiți) (1 Petru 2:7-8; Romani 9:22; 2:4-11).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce imperative a adresat prin acest pasaj apostolul Petru celor ce trec prin necazuri?
2. Ce apelative a folosit apostolul Petru pentru a defini statutul celor credincioși ?
3. Ce responsabilități au cei credincioși în calitate de “copii ce aparțin aceleiași familii“?
4. Ce responsabilități au cei credincioși ca “preoți care slujesc în același templu“?
5. Ce responsabilități au cei credincioși în calitate de “cetățeni ai unei națiuni sfinte“?
6. Care sunt calitățile lui Hristos descoperite prin numirea Sa ca “piatra din capul unghiului“?
7. Ce consecințe suportă cei ce se leapădă de Hristos ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.