17 Aprilie ““ Un Împărat veșnic pentru Israel

0
113

1 Samuel 8:1-22 (Isaia 9:7) (Florii)

Scopul lecției: Să descoperim cauzele care i-au determinat pe bătrânii lui Israel să respingă teocrația, modul în care i-a atenționat Dumnezeu de grozăvia acestui păcat și să înțelegem de ce planul lui Dumnezeu de a alege un Împărat pentru Israel era diferit de planurile celor din Israel.

Contextul lecției: Deși Dumnezeu a promis urmașilor lui Avraam binecuvântări felurite, sigure și abundente, aceștia nu s-au putut bucura de această ofertă, fiindcă prin atitudinile și faptele pe care le-au săvârșit s-au descalificat pentru a le primi. Intrând în Canaan, poporul Israel nu și-a mai împlinit angajamentulpe care l-a făcut în momentul încheierii legământului cu Dumnezeu la muntele Sinai (Exodul 19:8, 24:3), angajamentreînnoit în câmpia Moabului (Deuteronomul 26:16-19, 29:10-15, 30:11-20) și după cucerirea țării Canaanului (Iosua 24:14-28).  În Canaan, copiii lui Israel au călcat rând pe rând toate poruncile pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu, ajungând să trăiască la fel cu celelalte neamuri.

Cu toate că Dumnezeu a căutat să-i trezescă și să-i ajute să se întoarcă la împlinirea Legii, după momente scurte de pocăință, stareaspirituală a poporului Israel s-a înrăutățit, mergând din rău în mai rău (Iosua 20-27; Judecători 1:21-36, 2:1-5, 10-13, 3:4-6;7,12, 4:1, 6:1, 10:6, 13:1, 21:25).

Decăderea moral-spirituală a celor din Israel este exprimată cel mai evident prin respingerea publică a teocrației. Prin teocrație înțelegem stăpânirealui Dumnezeu, care și-a exprimat domnia asupra Israelului prin prezența Sa în mijlocul Israelului, prin legile pe care le-a dat copiilor lui Israel și prin împlinirea făgăduințelor făcute celor din Israel. Respingerea teocrației a avut loc la sfârșitul slujirii ultimului judecător al lui Israel și s-a petrecut într-un cadru public în care bătrânii lui Israel, deși erau conștienți de urmările acestei alegeri, au cerut lui Samuel să pună peste ei un împărat, asemenea celorlatepopoare (1 Samuel 8:1-22).

Conținutul lecției: Studiind pasajul Sfintei Scripturi care descrie momentul în care poporul Israel a respins teocrația și a cerut un împărat care să-i asemene cu celelatepopoare, descoperim:

1. Motivele alegerii unuiîmpărat asemenea celorlalte popoare
1 Samuel 8:1-5

Bătrânii lui Israel i-au cerut lui Samuel să pună peste Israel un împărat asemenea celorlalte popoare având ca motivație un argument fizic (Samuel era bătrân – 1 Samuel 8:1/a,5/a), un argument politic (fiii lui Samuel ce au fost numiți judecători nu s-au ridicat la înălțimea exemplului lăsat de tatăl lor ““ 1 Samuel 8:1/b-2;5/b), un argument moral (fiii lui Samuel erau corupți: erau lacomi, luau mită și călcau dreptatea – 1 Samuel 8:3), un argument militar (filistenii erau o împărăție în mare progres – 1 Samuel 7:7;8:20) și un argument social, generat de trendul societății (bătrânii lui Israel au fost influențați de modelul celorlalte națiuni – 1 Samuel 8:5/b).

Dincolo însă de toate aceste argumente, bătrânii lui Israel au ajuns să ceară un împărat care să-i asemene cu celelalte națiuni fiindcă ei și întreg poporul Israel au încetat să umble în ascultare de Dumnezeu, ajungând puternic influențați de modelul lumii. Datorită acestui fapt putem spune că solicitarea unui împărat care să-i facă să fie asemenea celorlalte națiuni a avut o cauză spirituală  pe care cei din Israel au căutat să o acopere cu motivații plauzibile (1 Samuel 8:7).  În contrast însă cu atitudinea bătrânilor lui Israel, pasajul pe care îl studiem descoperă și reacția lui Samuel, care evidențiază atitudinea pe care ar trebui să o aibă omul lui Dumnezeu în fața deciziilor greșite: Samuel s-a întristat, s-a rugat, a așteptat răspunsul Domnului și a acționat în conformitate cu voia lui Dumnezeu (1 Samuel 8:6-9).

2. Urmările alegerii unui împărat asemenea celorlate popoare
1 Samuel 8:10-18

Prin răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat prin Samuel la cererea poporului de a avea un împărat ca toate celelalte popoare sunt subliniate cu multe detalii urmările acestei alegeri.  Astfel, Samuel îi anunță pe cei din Israel că alegerea unui împărat va aduce o înmulțire a responsabilităților (fiii lor vor fi chemați să efectueze serviciul militar – 1 Samuel 8:11/a, fiii lor vor trebui să-l apere pe împărat – 1 Samuel 8:11/b, fiii lor vor trebui să fie în serviciul împăratului – 1 Samuel 8:12/a, iar fiii și ficele lor vor trebui să lucreze pentru împărat – 1 Samuel 8:12/b-13), o impozitare a veniturilor (împăratul va lua ce este mai bun din câmpii, vii și măslini și zeciuială din recolta pământului și din rodul turmelorpe care o va folosi pentru casa împărătească și slujitorii lui ““ 1 Samuel 8:14,15-17), va conduce la o îngrădire a libertăților (oamenii poporului vor ajunge slugile lui – 1 Samuel 8:16-17) și la o încetare a binecuvântărilor (cînd se vor ruga, Dumnezeu nu le va mai răspunde – 1 Samuel 8:18).

3. Hotărârea alegerii unui împărat asemenea celorlalte popoare 1 Samuel 8:19-21

După ce Samuel a comunicat copiilor lui Israel urmările cererii pe care au făcut-o, ne-am aștepta ca aceștia să se răzgândească și sărenunțe la alegerea unui împărat după modelul celorlalte neamuri. Nu s-a întâmplat însă așa ceva. Deși erau conștienți de prețul pe care urmau să-l plătească, cei din Israel n-a vrut să asculte de ceea ce le-a spus Samuel și cu o mai mare hotărâre au cerut să aibă un împărat. Acestă atitudine confirmă o stare de împietrire a inimii (n-au vrut să asculte – 1 Samuel 8:19/a), stăruință în ceea ce este rău (au rămas lângă hotărârea luată chiar dacă ceea ce au cerut era rău – 1 Samuel 8:19/b), asemănarea cu lumea (s-au lăsat influențați de modelul lumii ““ 1 Samuel 8:20/a) și sfidarea Cuvântului lui Dumnezeu (au luat în calcul doar beneficiile slujirii împăratului nu și prețul pe care urmau să-l plătească ““ 1 Samuel 8:20:b).

4. Acceptarea cererii privind alegerea unui împărat asemenea celorlalte popoare1 Samuel 8:22;Isaia 9:7

Comunicând lui Dumnezeu hotărârea poporului, Samuel a primit acceptul lui Dumnezeu pentru alegerea unui împărat pentru Israel după modelul celorlalte națiuni (1 Samuel 8:22).  Cu toate că această alegere a însemnat lepădarea teocrației (1 Samuel 8:7-8), Dumnezeu a ascultat cererea poporului, fiindcă era în planul Său de a pune un Împărat peste Israel (Geneza 49:10; Numeri 24:7; Deuteronomul 17:14-20, 18:15; 2 Samuel 7:12-16). Numai că Împăratul pregătit de Dumnezeu ca să domnească veșnic peste Israel este complet diferit de împăratul pe care ei l-au cerut (Isaia 9:6-7).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce au cerut copiii lui Irael un împărat asemenea celorlalte națiuni ?
2. Ce atitudine a avut Samuel în fața acestei hotărâri ?
3. Care au fost implicațiile alegerii unui împărat asemenea celorlalte popoare ?
4. De ce a rămaspoporul Israel statornic în această hotărâre rea ?
5. De ce a acceptat Dumnezeu cererea poporului ?
6. Prin ce se deosebește Împăratul pregătit de Dumnezeu pentru Israel, de împăratul pe care ei și l-au dorit ?
7. Cum putem face alegeri care să însemne împlinirea voii lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.