13 Februarie ““ Nu lua în deșert Numele Domnului

0
356

2 Împărați 18:17-37 (Exodul 20:7)

Scopul lecției: Să înțelegem ce înseamnă a lua în deșert Numele Domnului și să descoperimmodul în care delegația asiriană L-a defăimat pe Dumenezeu precum și urmările necinstirii lui Dumnezeu.

Contextul lecției:  Așa cum am subliniat în lecțiile precedente, primul domeniu care evidențiază “Împărăția lui Dumnezeu” este definit de “Suveranitatea lui Dumnezeu asupra creației”. Faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile, stăpânește asupra creației, susține întreaga existență și va desăvârși toate lucrurile (creând ceruri noi și un pământ nou), ne arată că Împărăția lui Dumnezeu include întreaga existență (Psalmii 89:8-15, 95:3-7, 96:4-10, 103:19, 47:1-9, 135:5-6, 146:6-10; Daniel 4:25, 34, 35).

Deși după cădere Lucifer a pretins că are dreptul de a domni asupra pământului (Luca 4:5-7; Ioan 12:31, 14:30; Efeseni 2:1-3, 6:12), adevăratul stăpân este însă Dumnezeu. El a rămas pe tron exercitându-și domnia și după revolta lui Lucifer, după căderea omului sau blestemarea pământului. Una dintre dovezile care ne confirmă acest fapt este “stăpânirea lui Dumnezeu asupra Israelului”. În suveranitatea Sa, Dumnezeu a ales poporul Israel (Geneza 12:1-3; Exodul 19:5-6; Deuteronom 7:6-9, 14:2), S-a descoperit a fi singurul Domn (Exodul 20:1-2; Deuteronom5:4-7, 7:9-11) și a promis binecuvântarea celor din Israel (vor ajunge un neam sfânt, o națiune de preoți care vor sluji lui Dumnezeu ““ Exodul 19:5-6; Isaia 61:6; 1 Petru 2:5-9; Apocalipsa 20:6 și vor primi toate binecuvântările promise de Dumnezeu ““ Exodul 23:22-33; Deuteronom7:12-15, 28:1-13 etc), pentru ca toate celelalte națiuni să înțelegă că Dumnezeu este Domnul și să primească aceeași binecuvântare (Geneza12:1-3, 18:18; Exodul7:1-5; Deuteronom 26:18-19, 4:32-40; 1 Împărați 8:59-60).

La muntele Sinai, Dumnezeu a reînnoit prin Moise legământul încheiat cu Avraam (Geneza 12:1-3, 15:7, 17:1-8) și a dat poporului Israel Legea care pune în lumină caracterul și autoritatea lui Dumnezeu și care descoperă condițiile în care puteau cei din Israel să-și împlinească chemarea ce le-a fost adresată și să primească binecuvântările ce le-au fost promise (Exodul 19:1-20:17).  Studiind Legea pe care a dat-o Dumnezeu poporului Israel, vedem că primele patru porunci descopără responsabilitățile pe care le aveau cei din Israel față de Dumnezeu, iar celelalte șase porunci evidențiază responsabilitățile pe care aceștia le aveau față de semeni (Exodul 20:1-17; Deuteronom5:1-22).

Conținutul lecției: În lecțiile biblice anterioare am descoprit că prin prima poruncă Dumnezeu S-a prezentat a fi singurul Domn și a cerut celor din Israel să nu aibă alți dumnezei afară de El, iar prin a doua poruncă a interzis celor din Israel să-și facă chipuri cioplite și a condamnat idolatria. În lecția biblică de astăzi descoperim că prin cea de-a treia poruncă Dumnezeu a cerut celor din Israel să nu ia în deșert Numele Domnului. Studiind pasajul lecției biblice de astăzi, descoperim:

1. Ce însemnă a lua în deșert Numele Domnului
Exodul 20:7

După înțelesul ebraic, expresia “a lua în deșert” înseamnă “a nesocoti”, “a rosti în van” sau “a folosi fără rost”. Pentru evrei numele este foarte important fiindcă el exprimă nu numai identitatea unei persoane ci și caracterul, lucrarea și reputația acesteia. Rostirea numelui unei persoane în sens de glumă, fără rost, sau în derâdere însemna defăimarea sau necinstirea acelei persoane. Acest păcat poate fi comis prin vorbire, atitudine, gesturi sau obiceiuri și este săvârșit cel mai frecvent prin: a lua în derâdere Numele lui Dumnezeu, a folosi Numele lui Dumnezeu fără înțelepciune (repetat mecanic după tot ceea ce ți se întâmplă), a batjocori pe Dumnezeu, a înjura pe Dumnezeu, a exagera experiențele avute cu Dumnezeu, a face glume la adresa lui Dumnezeu și prin a nu avea respect și reverență față de Dumnezeu (Romani 1:18; Galateni 6:7; Isaia 8:21, 48:1; Leviticul 24:10-16, 19:12; Matei 5:33; Fapte 19:33).

2. Modul în care a defăimat delegația asiriană pe Dumnezeu 2 Împărați 18:17-37

Studiind pasajul lecției biblice de astăzi desoperim că membrii delegației asiriene L-au defăimat pe Dumnezeu prin faptul că: au avut o atitudine arogantă (2 Împărați 18:17-18), au pus la îndoială temeiul încrederii lui Ezechia (2 Împărați 18:19), au luat în derâdere strategia folosită de Ezechia (2 Împărați 18:20-21), au amestecat pe Dumnezeu cu idolii (2 Împărați 18:22, 18:4-5) și-au bătut joc de oștirea lui Iuda (2 Împărați 18:23-24), au pretins că sunt trimișii lui Dumnezeu (2 Împărați 18:25), au urmărit defăimarea liderilor și destabilizarea poporului (2 Împărați 18:26), au vorbit în mod ușuratic (2 Împărați 18:27), au înălțat pe împăratul Asiriei și l-au ponegrit pe împăratul lui Iuda (2 Împărați 18:28-32) și au defăimat pe Dumnezeu punându-L alături de ceilalți idoli (2 Împărați 18:32-35).

În contrastcu această atitudine blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu descoperim însă o atitudine plină de respect față de Dumnezeu a celor din Iuda, care nu s-au lăsat atrași în această dispută (au tăcut – 2 Împărați 18:36), au condamnat atitudinea delegației asirienilor (și-au rupt hainele ““ 2 Împărați 18:37-19:1) și au cerut ajutorul lui Dumnezeu (2 Împărați 19:1-7).

3. Urmările necinstirii lui Dumnezeu Exodul 20:7/b; 2 Împărați 19:35

Fiindcă Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit de oameni a anunțat pentru toți cei ce Îi iau Numele în deșert o pedeapsă severă (Exodul 20:7/b; Leviticul 24:10-16; Psalm 74:10-11). Această pedeapsă au suportat-o cei din oștirea asiriană (2 Împărați 19:35) și va fi aplicatătuturor celor ce necinstesc Numele lui Dumnezeu (Galateni 6:7-8; 1 Corinteni 6:9-10; 2 Petru 3:3-10; Romani 1:18).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce înseamnă a lua Numele lui Dumnezeu în deșert?
2. Cum poate fi înfăptuit acest păcat ?
3. Care dintre formele de defăimare ale Numelui lui Dumnezeu sunt cel mai des întâlnite astăzi ?
4. De ce au ajuns oamenii să Îl blesteme pe Dumnezeu ?
5. În ce mod au defăimat cei din delegația asiriană Numele lui Dumnezeu ?
6. Ce atitudine au avut cei din Iuda și Ierusalim în fața celor ce-L batjocoreau pe Dumnezeu ?
7. Ce pedepse a anunțat Dumnezeu pentru cei ce Îl defăimează ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.