02 Ianuarie 2011 ““ Dumnezeu ““ Creatorul tuturor lucrurilor

0
189

Geneza 1:1-25 (Ioan 1:1-3)

Scopul lecției: Să înțelegem modul în care a creat Dumnezeu întreaga existență și să descoperim dovezile ce ne confirmă actul creației precum și responsabilitățile pe care le avem privind la lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu.

Contextul lecției.Începând cu această lecție de Școală Duminicală vom parcurge 52 de subiecte biblice referitoare la “Împărăția lui Dumnezeu”. Prin aceste subiecte dorim să evidențiem câteva domenii care exprimă modul în care stăpânește Dumnezeu asupra creației, istoriei și a ființei umane,  întemeind o “Împărăție care nu se clatină” (Evrei 12:28). Deși vom studia despre aspecte specifice ale acestei Împărății, precum: suveranitatea lui Dumnezeu asupra creației, stăpânirea lui Dumnezeu asupra Israelului, slujirea împărătească a lui Hristos, domnia lui Hristos prin biserică și domnia veșnică împreună cu Hristos, aceste secțiuni nu reprezintă împărății diferite, ci domenii distincte ale aceleiași Împărății.

Cu toate că “Împărăția lui Dumnezeu” este tema centrală a Sfintelor Scripturi, Vechiul Testament nu menționează niciodată această numire, ci vorbește mai degrabă despre “suveranitatea lui Dumnezeu” (domnia lui Dumnezeu) asupra creației și “domnia (sau stăpânirea) lui Dumnezeu asupra Israelului”, anticipând însă instaurarea unei noi dimensiuni ale domniei lui Dumnezeu prin venire lui Mesia.

Astfel, Vechiul Testament arată că Yahve este Domn (Geneza 15:7; Exodul 6:3; Deuteronom 6:4-9; Psalmii 24:10, 46:10; Isaia 33:22, 45:5; țefania 3:15; Zaharia 14-16; Osea 12:5; Maleahi 3:6), El domnește asupra ceației și asupra pământului (2 Împărați 19:15; Psalmii 29:1-11, 47:2, 93:1-5, 96:10, 145:10-21), El stăpânește (domnește) asupra Israelului (Exodul 15:15-18; Numeri 23:21; Deuteronom 33:2-5; 1 Samuel 12:12; Isaia 43:15),  are un tron regesc (Psalmii 9:4, 45:6, 47:8; Isaia 6:1; Ezechiel 1:26) și o domnie veșnică (Exodul 15:18; Psalmii 10:16, 29:10, 92:8, 145:13, 146:10).

Dincolo însă de aceste adevăruri care exprimă Domnia lui Yahve (Dumnezeu Tatăl), Vechiul Testament anticipează însă și o nouă dimensiune a Împărăției lui Dumnezeu prin venirea lui Mesia (1 Cronici 17:11-14; Isaia 9:6-7, 37:21-28; Ieremia 23:5-6, 30:8-11; Ezechiel34:23-31; Osea 3:5).

Spre deosebire de Vechiul Testament, expresia “Împărăția lui Dumnezeu” este menționată în Noul Testament de 68 de ori (în 10 cărți diferite) și de 32 de ori sub denumirea de “Împărăția cerurilor” (întâlnită numai în Evanghelia după Matei). Împărăția lui Dumnezeu definește în Noul Testament domeniul asupra căruia domnește Hristos și esteprezentată într-un interesant contrast: prezentă (Matei 3:2, 4:17, 10:7; Marcu 1:15; Luca 10:9, 11:20, 17:21; 1 Corinteni 15:24-25) sau viitoare (Matei 8:11; Marcu 14:25; Luca 13:28, 14:15-24), fizică (Matei 4:23-24, 10:7-8, 12:28; Luca 9:2, 10:9; Apocalipsa 5:10, 20:4-6), sau spirituală (Luca 17:20-21; Ioan 3:3, 18:36; Romani 14:17; 1 Corinteni 15:50; 2 Corinteni 5:17), cu un început slab (Matei 13:31-32; Luca 17:20), urmat de o glorie veșnică (Matei 6:13; Marcu 10:37; 1 Tesaloniceni 2:12; 2 Timotei 4:18; Apocalipsa 21:10-22:5) și poate fi câștigată (Matei 5:3, 10, 6:33, 19:14; Luca 12:32; Coloseni 1:13; 2 Tesaloniceni 1:5) sau poate fi pierdută (Marcu 4:11-12, 10:17-27; Matei 8:11-12, 25:31-34; Apocalipsa 21:7-8; 2 Petru 3:10; Evrei 12:26-29).

Am prezentat aceste informații despre “Împărația lui Dumnezeu” fară a avea pretenția că am făcut o descriere exhaustivă a acestui subiect și fără a intenționa ca toate aceste amănunte să fie prezentate în timpul studiului biblic din biserici. Aceste informații dorescsă constituie o privire de ansamblu asupra acestui subiect, care să-i ajute pe conducătorii de Școală Duminicală să înțeleagă contextul în care vom studiaîn anul 2011 tema “Împărăția care nu se clatină“.

Propunem această temă deoarece în acest timpîn care totul se clatină, vomgăsi siguranță pentru trăirea de fiecare zi numai atunci când vom avea o imagine clară cu privire la Împărăția lui Dumnezeu și vom înțelege planul lui Dumnezeu pentru lumea în care trăim, fiind pregătiți să facem deosebirea dintre împărăția lui Anticrist care se întemeiază sub ochii noștri și Împărăția lui Dumnezeu care rămâne veșnic.

În același timp, parcurgând tema “Împărăția care nu se clatină“, dorim ca Dumnezeu să ne ajute să depășim granițele împărăției pe care noi înșine ni le-am fixat, să devenim cetățeni activi ai Împărăției lui Dumnezeu și să-L slujim pe Dumnezeu în biserica locală și în mijlocul lumii având ca mentalitate și motivație Împărăția lui Dumnezeu.

Conținutul lecției:Prima dovadă a domniei și a stăpânirii lui Dumnezeu este actul creației. Acest fapt este recunoscut de oștirea cerească și de cei 24 de bătrâni în actul de închinare adus fără încetare înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, prin mărturisirea: “Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinsteași puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute!” ““ Apocalipsa 4:8-11. Studiind pasajul lecției biblice de astăzi suntem chemați să ne alăturăm acestui mesaj, înțelegând:

1. Măreția creației

Creația este o lucrare grandioasă, cauzată de măreția Creatorului (Geneza 1:1/a; Evrei 1:10; Psalmul 102:25-27; Isaia 44:24; Ieremia 10:10-13; Apocalipsa 4:11), modul în care au fost create toate lucrurile (Geneza 1:1/b; Ioan 1:1-3; Psalmii 33:6-7; 136:5-9; Ieremia 1:15; Coloseni 1:16-17; Evrei 11:3), imensitatea creației (Geneza 1:1/c, 15:5; Psalmii 8:3-4, 111:2-3;), varietatea creației (Geneza 1:2-25) și complexitatea creației (Iov 38:1-41:34).

2. Dovada creației

Înțelegem că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor prin faptul că Biblia afirmă acest fapt (Geneza 1:1-25; Ioan 1:1-3; Evrei 1:10; Psalmul 8:3; Isaia 44:24; Apocalipsa 4:11), iar întreaga existență prezintă mărturii ale creației precum: ordine (în ziua întâi a fost creată lumina și a fost despărțită de întuneric ““ Geneza 1:1-3, în ziua a doua a fost creat firmamentul cerului și a fost despărțit cerul atmosferic de pământ și apele de jos ““ Geneza 1:6-8, în ziua a treia a fost despărțit pământul de ape și a fost creată întreaga vegetație ““ Geneza 1:9-13, în ziua a patra au fost create stelele, luna și soarele și a fost despărțită ziua de noapte ““ Geneza 1:14-19, în ziua a cincea au fost create viețuitoarele mării și păsările cerului ““ Geneza 1:20-23, în ziua a șasea au fost create viețuitoarele uscatului și omul ““ Geneza 1:24-31, iar în ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit și a binecuvântat ziua de odihnă ““ Geneza 2:1-3), frumusețe (privind lucrurile create vedemmâna unui artist care a înzestrat cu frumusețe fiecare creatură- Psalmii 8:1-9; 139:13-15; Eclesiastul 3:11), înțelepciune (fiecare lucru creat poartă în sine evidențe ale înțelepciunii Celui care l-a întocmit (Iov 38:1-41:34), lege (Dumnezeu a hotărât legi și a stabilit un timp pentru fiecare lucru creat ““ Iov 38:31-33; Fapte 17:26-28) și scop (fiecare lucru pe care l-a creat Dumnezeu are un scop, contribuind la frumusețea, armonia și împlinirea întregii existențe ““ Eclesiastul 3:1-8; Romani 8:28; Coloseni 1:16).

3. Responsabilitățile generate de actul creației

Dumnezeu a creat toate lucrurile în mod voluntar, conform planului pe care l-a făcut și l-a adus la îndeplinire prin lucrarea Trinității Divine (Geneza 1:1, 1:2, 1:26-27; Ioan1:1-3; Coloseni 1:15-17; Efeseni 1:7-10). Privind însă la lucrurile create trebuie să credem (Evrei 11:3), să-L vedem pe Creator (Romani 1:19-25; 2 Petru 3:1-6), să-L slăvim pe Dumnezeu (Psalmul 19:1-11; Apocalipsa 4:11; Fapte 17:24-29), să ne împlinim rolul și misiunea care ne-a fost încredințată (Geneza 1:27-31) și să ne pregătim pentru noua creație (2 Petru 3:11-14; Romani 8:19-25; Apocalipsa 21:1-7).

Întrebări pentru discuție:

1. Care sunt cele mai răspândite teorii cu privire la originea omului și a universului ?
2. Ce lucruri definesc măreția creației ?
3. Ce argumente susțin actul creației ?
4. Ce mărturii arată că în creație există ordine ?
5. Ce atribute ale lui Dumnezeu sunt evidențiate prin actul creației ?
6. Ce responsabilități generează actul creației ?
7. În ce mod revelează actul creației suveranitatea lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingean

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.