02 Decembrie ““ Înaintează spre desăvârșire

0
101

2 Tim.3:14-17 (Mat.5:48)

Scopul lecției: Să descoperim ce argumente a folosit apostolul Pavel pentru a-l motiva pe Timotei să înainteze spre desăvârșire, ce înseamnă această stare de desăvârșire la care trebuie să ajungă cei credincioși și ce lucrare împlinește Cuvântul Scripturii pentru a ne ajuta să atingem această statură spirituală.

Conținutul lecției:
Apostolul Pavel continuă șirul recomandărilorpe care i le-a adresat lui Timotei spunându-i “tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat” (2 Tim.3:14/a). Pentru a exprima acestă încurajare, ela folosit termenul grecesc “meno” care înseamnă: a rămâne lângă, a nu te depărta de, care indică statornicie, și a continua, sau a înainta, care indică un progres. Acest termen este menționat de 127 de ori în 105 versete din Noul Testament, în pasaje precum (Mat.26:38;Luca 10:7; Ioan 1:39;5:38; 6:56; 8:31,35; 15:4, etc). Apostolul Pavel i-a dresat lui Timotei această recomandare (încurajare), în contrast față de starea oamenilor firești, care înaintează mergând din rău în mai rău (2 Tim.3:13).

Datorită acestui fapt putem spune că Timotei trebuia nu numai să rămână în lucrurile pe care le-a învățat, ci și să progreseze în cunoașterea și împlinirea acestora, înaintând astfel spre desăvârșire (2Tim.3:17). Studiind pasajul în care este prezentată aceasă recomandare, descoperim că apostolul Pavel l-a încurajat pe Timotei să înainteze spre desăvărșire, progresând în cunoașterea și împlinirea Cuvântului Scripturii:

1. Datorită celor ce i-au vestit Cuvântul Scripturii

Atunci când îi amintește lui Timotei de cei ce i-au vestit Cuvântul, apostolul Pavel face referire la:

a. lucrurile (adevărurile) pe care le-a învățat ““ Evanghelia pe care el i-a propovăduit-o (2 Tim.1:13;2:2;3:14)
b. lucrurile (adevărurile) pe care le-a cunoscut încă din pruncie ““ Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament, care i-au fost prezentate de către bunica și mama sa (Fapte 16:1-3;1 Tim.4:6;2 Tim.1:5;3:15/a).

Față de aceste învățături ale Vechiului și Noului Testament, Timotei avea responsabilitatea:

a. să le cunoască ““ “din pruncie cunoști Sfintele Scripturi”
b. să le prețuiască ““ sunt “Sfintele Scripturi”
c. să le creadă ““ “ești deplin încredințat”
d. să le urmeze ““ “să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat”

2. Datorită a ceea ce este Cuvântul Scripturii

Apostolul Pavel dovedește valoarea Cuvântului Scripturii, arătând că:

a. Scripturile sunt “Sfinte ” (sacre ““ 1 Tes.2:13;Rom.1:16;2 Pet.1:19;)
b. Scripturile sunt insuflate de către Dumnezeu (Duhul Sfânt ““ 2 Pet.1:20-21;1 Cor.2:9-13; Gal.1:11-12).
c. Scripturile sunt de ajutor (dau înțelepciunea care duce la mântuire ““ 2 Tim.3:15;1 Cor.2:6-8)

3. Datorită lucrării pe care o împlinește Cuvântul Scripturii

Apostolul Pavel a evidențiat lucrarea Cuvântului Scripturii, folosind termenul “ofelimos” (“ofelos” – care înseamnă: de folos, folositor, benefic, sau profitabil) și prezentând lucrările pe care Scriptura le împlinește:

a. pentru a da învățătură ““ (a ne învăța – Ioan 5:39,7:16-17;8:31-32; Rom.15:4)
b. pentru mustrare ““ (a ne cerceta -Ioan16:7-11,13;Evrei 4:12;Ier.5:14;)
c. pentru îndreptare (a ne corecta ““ (Ps.119:9;Ioan.15:3;17:17;Ef.5:26-27;1 Pet.1:22-23).
d. pentru instruire (a ne conduce în neprihănire ““ Tit 2:11-13;1 Pet.2:2-3;Ps.119:105).

Cuvântului Scripturii îi ajută pe cei credincioși (oamenii lui Dumnezeu):

a. să fie maturi din punct de vedere spiritual ““ (desăvârșiți -2 Tim.3:17Mat.5:48;1 Pet.1:15-16;22-25;) și
b. să fie echipați și înzestrați (destoinici ““ 2 Tim.3:17;Mat.28:19-20;2 Tim.2:21)
c. să împlinească orice lucrare bună (Rom.15:1-4).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce termen a folosit apostolul Pavel pentru a-l încuraja pe Timotei să înainteze spre desăvârșire?
2. Care este semnificația acestui termen ?
3. Cine i-a vestit Cuvântul Scripturii lui Timotei ?
4. Ce responsabilități a avut Timotei față de Cuvântul Scripturii ?
5. Ce mărturii a folosit apostolul Pavel pentru a arăta importanța Scripturii ?
6. Care sunt beneficiile lucrării Cuvântului Scripturii ?
7. Ce lucruri îi împiedică pe unii credincioși din zilele noastre să ajungă la desăvârșire și să fie destoinici pentru orice lucrare bună ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.