Ghid de citire a Bibliei 2010

Vezi aici Ghid-ul publicat pe site

ghiddecitireabibliei2010_matrita.jpg

Ghid de citire a Bibliei
(cu întrebări pentru discuții în grupele de părtășie)

Ghidul de citire a Bibliei cu întrebări pentru discuții în grupele de părtășie, conține un program de citire a Bibliei într-un singur an, care, pe lângă textele Sfintei Scripturi menționate pentru fiecare zi, prezintă șapte întrebări pentru fiecare saptamână, un verset de memorat și un gând pentru rugăciune.

Aceste întrebări sunt din textele specifice fiecărei săptămâni și sunt așezate în pagină cu un spațiu între ele, pentru ca cei ce urmăresc întrebarea menționată să poatănota raspunsul direct sub ele. În acest fel, ghidul devine un caiet de lucru, iar întrebarile trezesc curiozitatea, motiveaza citirea și conduc spre tematica planificată.

Acest Ghid de citire a Bibliei face parte dintr-un Program național de citire a Sfintei Scripturi care se întinde pe o perioada de cinci ani și cuprinde următoarele teme:

Anul 1.

Ghidul de citire a Bibliei pentru anul întâi de studiu, cuprinde un program de citire a Bibliei în ordine cronologică, urmat de întrebări de observație (cine, ce, când, unde). Aceste întrebări au drept scop cunoașterea evenimentelor principale prezentate de Sfânta Scriptură și încadrarea acestora în contextul biblic, geografic și istoric, pentru a ne ajuta la înțelegerea modul în care Dumnezeu le-a folosit pentru împlinirea planului Său. Multe dintre aceste întrebări sunt foarte simple, pentru ca acest program de citire a Sfintei Scripturi să fie accesibil și celor ce citesc Biblia pentru prima dată.

Anul 2.

Ghidul de citire a Bibliei pentru anul doi de studiu, cuprinde un program de citire a Bibliei în ordine cronologică, urmat de întrebări exegetice, sau conclusive (de ce, ce însemnă, cu ce scop). Aceste întrebări mai profunde, urmăresc adevărurile prezentate deSfânta Scriptură cu privire la doctrinele biblice și ne vor ajuta să înțelegem învățăturile de bază ale Cuvântului lui Dumnezeu.

Anul 3.

Ghidul de citire a Bibliei pentru anul trei de studiu, cuprinde un program de citire a Bibliei pe cărți, urmat de întrebări ce urmăresc portretul Domnului Isus prezentat de fiecare carte a Sfintei Scripturi. Aceste întrebări ne vor ajuta sa-L cunoaștem pe Domnul Isus și să înțelegem planul de mântuire a lui Dumnezeu

Anul 4.

Ghidul de citire a Bibliei pentru anul patru de studiu, cuprinde un program de Citirea Bibliei în mod alternativ, urmat de întrebări legate de personajele Biblice. Aceste întrebări ne vor ajuta să cunoaștem personajele importante menționate în Sfânta Scriptură și să le descoperim trăsăturile de caracter,  care merită să fie urmate sau viciile de care trebuie să ne păzim.

Anul 5.

Ghidul de citire a Bibliei pentru anul cinci de studiu, cuprinde un program de Citire a Bibliei în ordine cronologică,  urmat de întrebări ce pun în lumină problemele menționate de Sfînta Scriptură. Aceste întrebări ne vor ajuta să identificăm problemele pe care le-au avut oamenii în decursul istoriei, modul în care Dumnezeu a lucrat pentru rezolvarea acestora și ce atitudini au avut cei ce le-au confruntat.

Propunem acest program de citire a Bibliei având ca motivație faptul că după douăzecide ani de la revoluție, tot mai puțini credincioși citesc în mod sistematic Sfânta Scriptură, iar noua generație ce nu a cunoscut greutățile vechiului sistem, nu mai este interesată de Cuvântul lui Dumnezeu. Prin acest Program național de citire și studiere a Bibliei,
dorim să-i ajutăm pe toți cei ce ni se vor alătura să se întoarcă înapoi la Sfânta Scriptură, unde să-L redescopere pe Dumnezeu și să înțeleagă modul în care El lucrează în naturăîn istorie și în viața umană, găsind astfel răspuns autorizat pentru întrebările și problemele vieții.

Stiind că citirea și studierea Sfintei Scripturi conduce la pocăință, entuziasm și dedicare pentru slujirea lui Dumnezeu, acest program poate fi folosit pentru revigorarea bisericilor mici, sau ca o strategie de misiune și evanghelizare pentru localitățile fără prezență evanghelică.

Deși acest Ghid de citire a Bibliei este destinat pentru a fi un ajutor pentru timpul devoțional personal, pentru a fi mai eficient, dorim ca cei ce citesc Sfânta Scriptură în mod personal să se întâlnească în prima și a treia săptămâna din lună, într-un grup de părtășie în cadrul familiei, între vecini, colegi, sau cunoștințe, pentru a discuta răspunsul laîntrebările menționate. În acest fel se va înființa un grup de părtășie care va avea ca motivație studierea Cuvântului lui Dumnezeu, iar cei ce participă își împărtășesc răspunsurile, se corectează reciproc și se zidesc în credință.

Pentru a folosi acest Gihid de citire a Bibliei ca o unealtă pentru plantarea de noibiserici recomandăm ca cei ce au terminat primul an de citire a bibliei și au participat în prima și a treia săptămâna din lună la un grup de părtășie, în al doilea an de studiu, să înceapă propriul lorgrup de citire a Bibliei, cu care să parcurgă Ghidul de citire a Bibliei din anul întâi și să se întâlnească cu ei în a douași a patra săptămână din lună,  continuând însăsă citească Sfânta Scriptură și să participe la grupul inițial parcurgând Ghidul pentru anul doi de citire a Bibliei . Acest lanț al grupelor de părtășie poate continua cu înființarea altor grupepână la anul cinci.  Aceste grupe depărtășie pot fiînfiintate si în localitatile unde nu exista o prezență evanghelica, devenind astfelnucleul unor noi biserici.

Pentru a urmări desfășurarea acestui Program Național de citire a Bibliei
recomandăm pastorilor sau misionarilor, ca la unul dintre serviciile divine ale Bisericilor în care slujesc, să țină o predica care va folosi un text din pasajele care au fost citite în acea săptămână.

Pentru toți cei ce doresc ca pe lângă cuvântul pe care l-au citit să primească și un mesaj proaspăt din partea lui Dumnezeu putem oferi pentru fiecare zi, prin e-mail, o meditatie biblică, pe care o traducem și o publicăm pe pagina www.misiune.ro

Pentru a beneficia de această resursă vizitați această pagină de internet și vă înscrieți on line sau trimiteți-ne un e-mail cu această solicitare la adresa office@misiune.ro.

Acest Ghid de citire a Bibliei este realizat de echipa misiune.ro, coordonată de Dan Boingeanu și dr.Cornel Boingeanu. Multiplicarea acestor materiale este permisă doar în număr limitat în cadrul bisericilor locale sau a grupelor de studiu, fără a se realiza o sursă de profit. În oricare altă situație, solicitați aprobarea echipeiwww.misiune.ro care deține dreptul de copiright.

Prețul acestui “Ghid de citire a Bibliei” în format tipărit, este de 3 lei (plus cheltuielile poștale), iar pentru comenzi folosiți adresa :office@misiune.ro

“Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.” Iosua 1:8

Pastor Dan Boingeanu