Acasă Predici Evanghelia dupa Ioan

Evanghelia dupa Ioan

Text: Ioan 14:1-14 Verset de aur: Ioan 14:6 1. Momentul în care Domnul Isus a mărturisit că "El este Calea, addevărul și viața" a. într-un moment detulburare pentru ucenici, cauzat de: - rivalitatea și suspiciunile dintre ucenici Luca 22:24-30;Ioan 13:18 - dezertarea lui Iuda Ioan 13:30 - anunțul plecării Domnului Isus Ioan 13:33 - avertizările adresate...
Text:  Ioan 15:12-17 Verset de aur: Ioan 15:12 Creștinii trebuie să trăiască în dragoste și să se iubească unii pe alții, deoarece: 1. Aceasta este porunca Domnului Isus a. o poruncă autoritară "“ rostită de Domnul Isus Ioan 15:12/a;13:34-35 b. o poruncă generală "“adresată tuturor Ioan 15:12;Rom.12:9:1 Pet.1:22 c. o poruncă reciprocă "“ "unii pe...
Ioan 20:1-10 Evanghelistul Ioan prezintă faptul învierii Domnului Isus din perspectiva experiențelor trăite de martorii învierii. Aceste experiențe i-au condus pe cei ce s-au întâlnit cu Domnul Isus de la durere la bucurie, de la ignoranță la cunoaștere și de la necredință la credință. Urmărind aceste...
Text: Ioan 8:12-29 Verset de aur: Ioan 8:12 Pentru a-și descoperi identitatea și misiunea pe care a venit S-o împlinească, Domnul Isus a făcut o nouă mărturisire despre Sine declarând: " Eu sunt Lumina lumii". Studiind această declarație și reacțiile care au urmat, descoperim: 1. Domnul Isus este Lumina lumii Ioan 8:12-13 a. o lumină...
Ioan 10:22-42 1. Cadrul în care Domnul Isus a mărturisit că El este Mesia Ioan 10:19-24 o vreme în care: a. mulțimile erau dezbinate v.19 b. acuzațiile erau radicalizate v.20 c. dovezile erau concretizate v.21 d. așteptările erau accentuate v.24 - la praznicul Înnoirii Templului v.22 - în timpul vizitei Domnului...
Ioan 11:17-46 1. Momentul în care Domnul Isus a făcut această declarație Ioan 11:17-24 a. la patru zile de la moartea lui Lazăr v.17 b. la sosirea Domnului Isus în Betania (3,5 km de Ierusalim) b. v.11,18 ...
Ioan 6:22-59 Această declarație a fost făcută: - după înmulțirea pâinilor Ioan 6:1-15 - după potolirea furtunii Ioan.6:16:21 - după despărțirea Domnului Isus de mulțime Ioan 6:22-23 - după discuția Domnului Isus cu mulțimile în Capernaum Ioan.6:24-29 - după întrebările ridicate de mulțime Ioan 6:30-34 Această declarație...
Ioan 14:1-14 Mesajul de rămas bun adresat de Domnul Isus ucenicilor Săi conține: 1. O mare încurajare "să nu vi se tulbure inima" Ioan 14:1/a a. motive care puteau genera tulburare ...

B. MINUNILE DE LA TEMPLU

Text: Ioan 2:13-25 Verset de aur: Ioan 2:22 Curățirea templului a.  un eveniment: același cadu (templu); aceleași probleme(oameni care vindeau boi , oi, porumbei și schimbau bani);aceeași acțiune ( a dat afară, arăsturnat mesele schimbătotilor de bani), aceeași reacție (împotrivire) b. două evenimente: (unul la începutul slujirii altul la finalul ei), particularități: bici...
Ioan 20:15-23 Urmărind evenimentele petrecute la prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii Săi după înviere, descoperim: 1. Timpul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:19 a. în seara zilei întâi a săptămânii Ioan 20:19/a b. la sfîrșitul zilei învierii "“ "aceleeași zile" Ioan 20:19/a c. după întâlnirea cu femeile care au venit...