Acasă Predici Evanghelia dupa Ioan

Evanghelia dupa Ioan

A. MINUNEA PREFACERII APEI ÎN VIN  Text:Ioan 2:1-12 Verset de aur: Ioan 2:11 1. Caracterul minunii din Cana Galileei a.  a fost un semn (începutul semnelor Ioan 2:11/a) b. a fost o revelație (a revelat slava Domnului Isus Ioan 2:11/b) ca fost o motivație (a motivat ucenicii să creadă Ioan.2:11/c 2. Cardrul în care s-a...
Ioan 7:37-53 1. Momentul în care Domnul Isus a făcut această mărturisire a. la Ierusalim (în Iudeea) Ioan 7:3,10 b. la sărbătoarea Corturilor (la templu) Ioan.7:2 c. în ultima zi a sărbătorii Corturilor Ioan 7:37/a - era o zi de mare praznic Ioan 7:37/b;Lev.23:36 - era o procesiune...
Text: Ioan 18:28-19:15 Verset de aur: Ioan :19:4 1. Cadrul în care a avut loc judecata Domnului Isus Ioan 18:28-29/a a. în odaia de judecată și în fața mulțimii Ioan 18:28/a,13 b. în ziua dinaintea sărbătorii paștelui, dimineața Ioan 18:28/b c. iudeii n-au intrat în sala de judecată pentru ca să nu se spurce...
(spălarea picioarelor) Ioan 13:1-7 1. A fost împlinită la timpul potrivit Ioan 13:1 a. era înainte de praznicul Paștelor Ioan 13:1 b. era înainte de plecarea Domnului Isus Ioan 13:1/b;4:34;9:4;12:23-24;Rom.13:11-12;Ef.5:16 c. era înainte de a sta la...

I. ISUS “UȘA”

Ioan 10:7-21 - o declarație surprinzătoare a Domnului Isus - această declarație arată că : 1. Această Ușa este unică Ioan 10:34/a a. deoarece afirmația Domnului Isus este la singular "Ușa" v.34/b;Ioan 14:6;Ef.2:18 b. deoarece ușa este Hristos "Eu sunt Ușa"v.34/a c. deoarece nu mai...
1. Reacția fraților Domnului Isus Ioan 7:1-9 a. Cadrul în care au reacționat frații Domnului Isus Ioan 7:1-2 identitatea fraților Domnului Isus v.3/a Mat.13:55-56;Marcu3:31-32 - au reacționat în timpul misiunii Domnului Isus din Galileea v.1/a ...
Duminica TOMEI - TOMA necredinciosul Text: Ioan 20:24-31 Verset de aur: Ioan 20:29 Întâlnirea Domnului Isus cu Toma a avut loc după opt zile de la înviere și de la arătarea Domnului Isus către ucenicii Săi. La această întâlnire surprinde declarația făcută de Domnul Isus care a afirmat: "nu fi necredincios...

H. ISUS ȘI UCENICII SĂI

Text: Ioan 13:31-38 Verset de aur: Ioan 13:34 1. Experimentează o înaltă părtășie a. după ce au fost curățiți Ioan 13:4-5 b. după ce a fost descoperit vânzătorul Ioan 13:18-30 c. după ce a fost îndepărtat trădătorul Ioan 13:31/a 2. Actualizează o înaltă revelație a. moartea Domnului Isus zugrăvește slava Sa "Fiul omului a fost...
Ioan 15:12-17 Creștinii trebuie să trăiască în dragoste și să se iubească unii pe alții, deoarece: 1. Aceasta este porunca Domnului Isus a. o poruncă autoritară "“ rostită de Domnul Isus Ioan 15:12/a;13:34-35 b. o poruncă generală "“adresată tuturor Ioan 15:12;Rom.12:9:1 Pet.1:22 c. o poruncă reciprocă "“...
Ioan 18:12-27 Evenimentele petrecute în timpul judecății Domnul Isus de către autoritățile religioase arată: 1. Agresivitatea celor ce L-au arestat pe Domnul Isus Ioan 18:12 "....au prins deci pe Isus și L-au legat" a. cu toate că Domnul Isus...