Acasă Predici Evanghelia dupa Ioan

Evanghelia dupa Ioan

Ioan 11:17-46 1. Momentul în care Domnul Isus a făcut această declarație Ioan 11:17-24 a. la patru zile de la moartea lui Lazăr v.17 b. la sosirea Domnului Isus în Betania (3,5 km de Ierusalim) b. v.11,18 ...
Text: Ioan 12:20-36 Verset de aur: Ioan 12:24 1. Identitatea grecilor care au dorit să-L vadă pe Domnul Isus a. grecii erau reprezentanții celor dintre neamuri 1Cor.1:22-23 b. grecii erau prozeliți care au venit la Ierusalim să se închine Ioan 12:20 c. grecii erau (probabil) personalități care îi puteau oferi Domnului Isus o alternativă...
Ioan 16:7-15 Domnul Isus îi anunță pe ucenici despre lucrarea Duhului Sfânt, precizând: 1. Timpul în care Duhul Sfânt își va împlini Lucrarea a. după plecarea Sa Ioan 16:5-7 - o promisiune adevărată Ioan 16:7/a - o promisiune benefică Ioan 16:7/b - o promisiune împlinită de Domnul Isus Ioan 16:17/c;14:16 b. pentru o perioadă...
Text: Ioan 8:1-11 Verset de aur: Ioan 8:11/b a. întâlnirea dintre Domnul Isus și femeia păcătoasă pune în contrast: - sfințenia și dragostea Domnului Isus - cu păcatul și ipocrizia ființei umane b. întâlnirea dintre Domnul Isus și femeia păcătoasă descoperă: 1. Un mare exemplu Ioan 8:1-2 a. viață de rugăciune - Isus s-a dus în...
Ioan 12:37-50 - Evenimentele care au precedat intrarea Domnului Isus în Ierusalim Ioan 12:1-11 - Evenimentele care s-au petrecut la intrarea Domnului Isus în Ierusalim Ioan 12:12-19 - Evenimentele care au avut loc după intrarea Domnului Isus în Ierusalim -...
Ioan 8:30-59 1. Este descoperită celor ce au crezut Ioan 8:30-31/a a. au crezut în Domnul Isus "au crezut în El" Ioan 8:30-31/a b. au dat credit spuselor Domnului Isus Ioan 8:14-29 c. au dovedit o atitudine diferită față de cea a împotrivitorilor Ioan 8:13,19,22,27. 2. Este dobândită de cei ce rămân în...
Text: Ioan 12:1-11 Verset de aur: Ioan 12:8 1. Cadrul în care Domnul Isus a fost uns cu mir Ioan 12:1-2 a. cu șase zile înainte de sărbătoarea Paștelui v.1/a b. în Betania v.1 c. în timpul cinei v.2 d. în casa lui Simon Leprosul (probabil soțul Martei) Mat.26:6;Marcu 14:3 deoarece: x. Marta slujea v.2/a x. Lazăr era...
Ioan 5:31-47 - Domnul Isus împlinește pretențiile legii care arată că o mărturie este adevărată pe baza a doi sau trei martori (Ioan 5:31; Deut.17:6; 19:15; Mat.18:16;2Cor.13:1:1Tim.5:19),...
Ioan 20:1-10 Evanghelistul Ioan prezintă faptul învierii Domnului Isus din perspectiva experiențelor trăite de martorii învierii. Aceste experiențe i-au condus pe cei ce s-au întâlnit cu Domnul Isus de la durere la bucurie, de la ignoranță la cunoaștere și de la necredință la credință. Urmărind aceste...
Text: Ioan 16:1-7 Verset de aur: Ioan 16:2 1. Domnul Isus anticipează vremea persecuției a. pentru ca persecuția să nu fie o surpriză Ioan 16:1:15:20;16:33 b. pentru ca persecuția să nu fie pentru ucenici o pricină de poticnire Ioan 16:1;Mat.11:6;24:10;Mat.26:31 c. pentru ca persecuția să fie o cale de întărire a credinței Ioan...