Acasă Predici Evanghelia dupa Ioan

Evanghelia dupa Ioan

Text: Ioan 14:1-14 Verset de aur: Ioan 14:6 1. Momentul în care Domnul Isus a mărturisit că "El este Calea, addevărul și viața" a. într-un moment detulburare pentru ucenici, cauzat de: - rivalitatea și suspiciunile dintre ucenici Luca 22:24-30;Ioan 13:18 - dezertarea lui Iuda Ioan 13:30 - anunțul plecării Domnului Isus Ioan 13:33 - avertizările adresate...
Ioan 3:22-36 a. prima mărturie a lui Ioan (B) menționată de ev.Ioan este un răspuns la întrebările preoților și leviților Ioan1:19-28 b. a doua mărturie a lui Ioan (B) menționată de ev.Ioan este o declarație publică făcută în timpul unei întâlniri cu Domnul Isus Ioan 1:29-34 c. a treia mărturie a lui...
Ioan 18:28-19:15 1. Cadrul în care a avut loc judecata Domnului Isus Ioan 18:28-29/a a. în odaia de judecată și în fața mulțimii Ioan 18:28/a,13 b. în ziua dinaintea sărbătorii paștelui, dimineața Ioan 18:28/b c. iudeii n-au intrat în sala de judecată pentru ca să nu se spurce prin unirea cu cei dintre neamuri Ioan 18:28/c;13:33-34 d. judecătorul a...
Text: Ioan 6:1-15 Verset de aur: Ioan 6:29 a. cadrul în care s-a petrecut această minune: x. dincolo de marea Galileei, într-un loc pustiu Mat.14:13,15;Marcu 6:32 x. Domnul Isus și ucenicii au trecut marea cu o corabie Ioan 6:16-17;Mat.14:13;Marcu 6:33 x. mulțimea a venit la ei mergând pe jos, înconjurând marea Mat.14:13;Marcu 6:33...
Ioan 12:20-36 - Evenimentele care au precedat intrarea Domnului Isus în Ierusalim Ioan 12:1-11 - Evenimentele care s-au petrecut la intrarea Domnului Isus în Ierusalim Ioan 12:12-19 - Evenimentele care au avut loc după intrarea Domnului Isus în Ierusalim ...
Ioan 12:37-50 - Evenimentele care au precedat intrarea Domnului Isus în Ierusalim Ioan 12:1-11 - Evenimentele care s-au petrecut la intrarea Domnului Isus în Ierusalim Ioan 12:12-19 - Evenimentele care au avut loc după intrarea Domnului Isus în Ierusalim -...
Text: Ioan 8:1-11 Verset de aur: Ioan 8:11/b a. întâlnirea dintre Domnul Isus și femeia păcătoasă pune în contrast: - sfințenia și dragostea Domnului Isus - cu păcatul și ipocrizia ființei umane b. întâlnirea dintre Domnul Isus și femeia păcătoasă descoperă: 1. Un mare exemplu Ioan 8:1-2 a. viață de rugăciune - Isus s-a dus în...

I. PROMISIUNEA DUHULUI SFÂNT

Text: Ioan 14:15-31 Verset de aur: Ioan 14:16 1. Promisiunea Duhului Sfânt Ioan 14:15-16 a. a fost facută în cadrul mesajului de rămas bun rostit de Domnul Isus Ioan 14:1-31 b. a fost făcută după ce Domnul Isus a arătat că cei ce cred vor face lucrări mai mari decât cele pe...
Ioan 8:12-29 Pentru a-și descoperi identitatea și misiunea pe care a venit S-o împlinească, Domnul Isus a făcut o nouă mărturisire despre Sine declarând: " Eu sunt Lumina lumii" Studiind această declarație și reacțiile care au urmat, descoperim: 1. Domnul Isus este Lumina...
Text: Ioan 20:19-23 Verset de aur: Ioan 20:21 Urmărind evenimentele petrecute la prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii Săi după înviere, descoperim: 1. Timpul în care Domnul Isus S-a arătat ucenicilor Săi Ioan 20:19 a. în seara zilei întâi a săptămânii Ioan 20:19/a b. la sfîrșitul zilei învierii "“ "aceleeași zile" Ioan...