Acasă Predici Evanghelia dupa Ioan

Evanghelia dupa Ioan

Ioan 5:17-30 Relația Domnului Isus cu Tatăl o dovadă a divinității Sale Afirmația că este deopotrivă cu Tatăl, o pricină de condamnare Ioan 5:18 1. Împrejurările în care Domnul Isus a...
A. CONDAMNAREA LA MOARTE A DOMNULUI ISUS O sentință extremă: Domnul Isus condamnat la moarte! Text: Ioan 11:47-57 Verset de aur: Ioan 11:50 1. Cine a pronunțat această sentință Ioan 11:47 a. Sinedriul (sfatul bătrânilor sau Soborul) - a fost convocat de marii preoți - era format din 71 de membri dintre:farisei, saduchei, cărturari și legiuitori. - era...
A. ISUS DEOPOTRIVĂ CU TATĂL Text: Ioan 5:17-30 Verset de aur: Ioan 5:19/b a. Relația Domnului Isus cu Tatăl este o dovadă a divinității Sale Ioan 5:19 b. Declarația că este deopotrivă cu Tatăl, a fost o pricină de condamnare Ioan 5:18 1. Împrejurările în care Domnul Isus a declarat că este deopotrivă cu...
Ioan 12:13-25 - un eveniment: același cadu (templu); aceleași probleme(oameni care vindeau boi , oi, porumbei și schimbau bani); aceeași acțiune ( a dat afară, arăsturnat mesele schimbătotilor de bani), aceeași reacție (împotrivire) - două evenimente: (unul la începutul slujirii altul la finalul ei), particularități: bici de ștreanguri, casă de negustorie, casă de...
Text: Ioan 10:1-21 Verset de aur: Ioan 10:11 a. Domnul Isus a precedat această mărturisire cu o repetiție v.1/a x. ca să atragă atenția x. ca să accentueze importanța spuselor Sale x. ca să-i instruiască pe cei ce Îl ascultă 1. Domnul Isus este deosebit față de pretinșii păstori Ioan 10:1-3 a. intra pe ușă v.1/b-2;Ioan...
Text: Ioan 6:22-71 Verset de aur: Ioan 6:35 a. Cadrul în care a fost făcută această declarație - după înmulțirea pâinilor Ioan 6:1-15 - după potolirea furtunii Ioan.6:16:21 - după despărțirea Domnului Isus de mulțime Ioan 6:22-23 - după discuția Domnului Isus cu mulțimile în Capernaum Ioan.6:24-29 - după întrebările ridicate de mulțime Ioan 6:30-34 b. Semnificația asemănării...
Ioan 5:31-47 - Domnul Isus împlinește pretențiile legii care arată că o mărturie este adevărată pe baza a doi sau trei martori (Ioan 5:31; Deut.17:6; 19:15; Mat.18:16;2Cor.13:1:1Tim.5:19),...
Text. Ioan 1:35-51 Verset de aur: Ioan 1:41 1. Identitatea primilor ucenici care au descoperit că Isus este Mesia a. AndreiIoan 1:41 b. Filip Ioan 1:44-45 c. Natanael Ioan 1:49 2. Modul în care primii ucenici au descoperit că Isus este Mesia a. au fost atenți la mărturisirile făcute despre Domnul Isus Ioan 1:35-37 b. au căutat...

B. MINUNILE DE LA TEMPLU

Text: Ioan 2:13-25 Verset de aur: Ioan 2:22 Curățirea templului a.  un eveniment: același cadu (templu); aceleași probleme(oameni care vindeau boi , oi, porumbei și schimbau bani);aceeași acțiune ( a dat afară, arăsturnat mesele schimbătotilor de bani), aceeași reacție (împotrivire) b. două evenimente: (unul la începutul slujirii altul la finalul ei), particularități: bici...
Ioan 20:1-10 Evanghelistul Ioan prezintă faptul învierii Domnului Isus din perspectiva experiențelor trăite de martorii învierii. Aceste experiențe i-au condus pe cei ce s-au întâlnit cu Domnul Isus de la durere la bucurie, de la ignoranță la cunoaștere și de la necredință la credință. Urmărind aceste...