Evanghelia dupa Ioan

F. ISUS ADEVĂRATA LIBERTATE

Text: Ioan 8:30-59 Verset de aur: Ioan 8:32 1.Adevărata libertate este descoperită celor ce cred Ioan 8:30-31/a a. au crezut în Domnul Isus "au crezut în El" Ioan 8:30-31/a b. au dat credit spuselor Domnului Isus Ioan 8:14-29 c. au dovedit o atitudine diferită față de cea a împotrivitorilor Ioan 8:13,19,22,27. 2. Adevărata libertate este...
Ioan 15:18-27 Urmărind modul în care oamenii din lume îi tratează pe cei credincioși, Descoperim: 1. Realitatea urii din partea oamenilor din lume a. a fi urâți de oamenii din lume este ceva obișnuit "dacă", poate fi tradus "în tim ce" Ioan...
Ioan 7:37-53 1. Momentul în care Domnul Isus a făcut această mărturisire a. la Ierusalim (în Iudeea) Ioan 7:3,10 b. la sărbătoarea Corturilor (la templu) Ioan.7:2 c. în ultima zi a sărbătorii Corturilor Ioan 7:37/a - era o zi de mare praznic Ioan 7:37/b;Lev.23:36 - era o procesiune...
EVANGHELIA IOAN Tema: Isus Hristos esteFiul lui Dumnezeu Versetul central al Evangheliei Ioan: Ioan 20:31 "“lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este HRISTOSUL, FIUL LUI DUMNEZEU; și crezând, să aveți viața în Numele Lui. Dovezi pentru credință: A. MĂRTURIILE DIN PROLOGUL EVANGHELIEI Text: Ioan 1:1-18 Verset de aur: Ioan...
Text: Ioan 5:31-47 Verset de aur: Ioan 5:39 a. Domnul Isus împlinește pretențiile legii care arată că o mărturie este adevărată pe baza a doi sau trei martori (Ioan 5:31; Deut.17:6; 19:15; Mat.18:16;2Cor.13:1:1Tim.5:19), făcând referire la: 1. Mărturia depusă de Duhul Sfânt Ioan 5:32 - un Altul (allos) "“ Altul asemenea Lui Ioan...
Ioan 13:18-30 1. Statutul vânzătorului Ioan 13:18 a. nu se numără printre cei aleși Ioan 13:18/a;2 Pet.3:9;Mat.10:32;22:14 b. este în planul lui Dumnezeu Ioan 13:18/b c. este printre cei apropiați "“ "cel ce mănâncă pâine cu mine" Ioan 13:18/c d. este un împotrivitor față de Domnul Isus "“"a ridicat...

B. MINUNILE DE LA TEMPLU

Text: Ioan 2:13-25 Verset de aur: Ioan 2:22 Curățirea templului a.  un eveniment: același cadu (templu); aceleași probleme(oameni care vindeau boi , oi, porumbei și schimbau bani);aceeași acțiune ( a dat afară, arăsturnat mesele schimbătotilor de bani), aceeași reacție (împotrivire) b. două evenimente: (unul la începutul slujirii altul la finalul ei), particularități: bici...
Text: Ioan 21:15-25 Verset de aur: Ioan 21:18 1. Întâlnirea Domnului Isus cu apostolul Petru la Marea Tiberiadei a fost un test al dragostei a. a avut un test al cunoștințelor pe care apostolul Petru l-a trecut Mat.16:13-20 b. a avut un test al loialității pe care apostolul Petru l-a căzut Mat.26:69-75 c. a...

H. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

Text: Ioan 20:1-10 Verset de aur: Ioan 20:8 Evanghelistul Ioan prezintă faptul învierii Domnului Isus din perspectiva experiențelor trăite de martorii învierii. Aceste experiențe i-au condus pe cei ce s-au întâlnit cu Domnul Isus de la durere la bucurie, de la ignoranță la cunoaștere și de la necredință la credință. Urmărind...
Ioan.9:1-41 1. Piedici în calea vindecării orbului din naștere Ioan 9:1-2 a. Domnul Isus era în trecere v.1/a b. orbul era bolnav de la naștere v.1/b c. suspiciunea că boala este urmarea păcatului v.2-3 d. era o zi de sabat v.14 2. Procesul vindecării orbului din naștere Ioan 9:3-10 a. Domnul Isus a văzut pe cel bolnav v.1/a b. Domnul Isus a cunoscut gravitatea...