Evanghelia dupa Ioan

Ioan 15:18-27 Urmărind modul în care oamenii din lume îi tratează pe cei credincioși, Descoperim: 1. Realitatea urii din partea oamenilor din lume a. a fi urâți de oamenii din lume este ceva obișnuit "dacă", poate fi tradus "în tim ce" Ioan...
Ioan 21:1-14 - Prima arătare a Domnului Isus pentru ucenicii Săi a avut loc în seara învierii în camera de sus Ioan 20:19-23;Luca 24:10. - A doua arătare a Domnului Isus pentru ucenicii Săi a avut loc după opt zile de la...
Text: Ioan 15:18-27 Verset de aur: Ioan 15:19 Urmărind modul în care oamenii din lume îi tratează pe cei credincioși, descoperim: 1. Realitatea urii din partea oamenilor din lume a. a fi urâți de oamenii din lume este ceva obișnuit "dacă", poate fi tradus "în timp ce"(present continuu) Ioan 15:18/a;Mat.5:11;10:22;Fil.1:29;2 Tim.3:12 b. oamenii din...
Ioan 13:31-38 1. Experimentează o înaltă părtășie a. după ce au fost curățiți Ioan 13:4-5 b. după ce a fost descoperit vânzătorul Ioan 13:18-30 c. după ce a fost îndepărtat trădătorul Ioan 13:31/a 2. Actualizează o înaltă revelație a. moartea Domnului Isus zugrăvește slava Sa "Fiul omului a fost proslăvit" Ioan 13:31 - timpul "acum" - persoana...