D. O NOUĂ MĂRTURISIRE A LUI IOAN BOTEZĂTORUL

0
583

Ioan 3:22-36

a. prima mărturie a lui Ioan (B) menționată de ev.Ioan este un
răspuns la întrebările preoților și leviților Ioan1:19-28
b. a doua mărturie a lui Ioan (B) menționată de ev.Ioan este o
declarație publică făcută în timpul unei întâlniri cu Domnul Isus
Ioan 1:29-34
c. a treia mărturie a lui Ioan (B) menționată de ev. Ioan este o explicație
pe care el a dat-o ucenicilor săi, după o divergență referitoare la curățire, pe
care aceștia au avut-o cu unul dintre iudei. Ioan 3:22-36

1. Cadrul în care a fost depusă această nouă mărturie Ioan.3:22-26

a. Domnul Isus era cu ucenicii Săi care botezau în Iudeia
b. Ioan Botezătorul era cu ucenicii săi și boteza în Enon
c. oamenii au început să-l părăsească pe Ioan și să meargă după
Domnul Isus v.26/b
d. era chestionată identitatea și lucrarea lui Ioan Botezătorul și
a Domnului Isus (divergența dintre ucenicii lui Ioan B și un iudeu)

Întrebări posibile:
– care este identitatea lui Ioan (B) și a Domnului Isus?
– ce rost are botezul lui Ioan(B) și cel al Domnului Isus?
– de ce a mai slujit Ioan (B) dacă acum slujește Domnul Isus?
– ce relație este între Ioan (B) și Domnul Isus?
– pe cine trebuie să urmăm și la cine să ne ducem?

2. Răspunsul oferit de Ioan (B) prin această nouă mărturie Ioan 3:26-35

Ioan a repetat faptul că nu este el Hristosul și a prezentat mărturii noi despre
Domnul Isus, arătând că:

a. Dumnezeu este Cel ce-i cheamă și-i investește pe oameni v.27
– Dumnezeu este singura autoritate care îi investește pe oameni
– Dumnezeu cheamă pe oameni după planul Său
– Dumnezeu îi înzestrează pe cei pe care îi cheamă
– Dumnezeu încredințează slujirile celor pe care îi cheamă
Iac.1:16-17;Mat.25:15;Rom.12:6;1Cor.4:7
b. Nu este el Mesia v.28
– a fost investit să meargă înaintea lui Mesia
– a declarat public acest adevăr
– a recunoscut întâietatea Domnului Isus
– a arătat smerenie și supunere
Ioan 1:20;Luca 3:15;Iaon 1:17
c. Domnul Isus este Mesia v.29-35
– deoarece a fost investit de sus ““ v.27,31
Ioan 3:27;Mat.16:15-17;26:63-64;Ioan 4:25-26;8:28-29
– deoarece este Mirele ““v.29-30
x Domnul Isus are mireasa
x Ioan este doar prietenul Mirelui
(care: ascultă, se bucură de ce aude, are bucurie deplină și îi
acordă întâietate ) Ioan 3:29;5:23;Rom.14:9;Col.1:18;
Fil.2:5-9;Evrei 3:3
– deoarece are origine cerească v.31
x este mai presus de toți
x descoperă lucruri cerești Ioan 1:14,18;3:13;6:38,38,50-51
Ioan 6:58,62;8:32;16:30;1Cor.15:47
– deoarece spune adevărul v.31-34
x cei de pe pământ vorbesc despre lucruri pământești
x Domnul Isus vorbește despre lucruri cerești
– mărturisind ce a văzut și auzit
– proclamând adevărul ““esența lui Dumnezeu
– anunțând ceea ce Dumnezeu I-a încredințat să spună
Ioan 6:38;7:29:8:42;10:36;17:21;6:63,68;12:48

– deoarece este plin de Duhul lui Dumnezeu v.34/b
Ioan.3:34;Luca 4:18-19;Fapte 10:38
– deoarece are o relație deosebită cu Tatăl v.35/a
Ioan3:35/a;Ioan 1:18;1:14;Ef.5:2;Ioan 13:31-32
– deoarece are autoritate asupra tuturor lucrurilor v.35/b
Ioan 35/b;Evrei 2:6-10;Col.2:15-20

3. Binecuvântările oferite de Dumnezeu celor ce-L urmează pe Fiul v.36
x cine crede are viața veșnică
x cine nu crede n-are viața și suportă mânia lui Dumnezeu
Ioan 10:10;17:2-3;Ioan 3:16;3:26;Rom.1:22

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.