Prezentarea Calendarului de Studiu Biblic si Rugăciune 2010

calendarstudiua4foi.jpgAplicând modelul primilor creștini care după Coborârea Duhului Sfânt, “stăruiau în învățătura apostolilor, în legatura frățească , în frângerea pâinii și în rugăciuni” pentru anul 2010 vă propunem o nouă tematică pentru Calendarul de Studiu Biblic și Calendarul de Rugăciune, promovat de Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România.

1. Calendarul de studiu Biblic
va avea tema “Biserica Biruitoare” și cuprinde cinzecisidoua de subiecte spirituale, care vor include zece metafore ale bisericii, șapte exempede biserici după modelul celor prezentate în cartea Apocalipsa și treizecisicinci de subiecte ce cuprind un studiu al cății Faptele Apostolilor, capitol după capitol, privind Exemplul Bisericii Primare. În cadrul acestor treizecisicinci de subiecte sunt incluse temele: Anticiparea slujirii Bisericii, Nașterea Bisericii, Problemele Bisericii, Slujitorii Bisericii, Slujirile Bisericii, Strategia misionară a Bisericii și MărturiaBisericii.

calendarstudiuperetea2.jpgPe lîngă subiectele și textele biblice duminicale, acest calendar include și un program de citire a bibliei într-un singur an. Pentru anul 2010 citirea bibliei va fi în ordine cronologica, iar capitolele ce urmează a fi citite sunt menționate zilnic.

Propunem aceste subiecte deoarece în acest timp de libertate și globalizare, Biserica este în pericol de a-și pierde identitatea și a-și neglija misiunea care i-a fost încredințată. De aceia, prin acest studiu dorim să promovăm o eclesiologie biblică și să motivăm fiecare biserică din cadrul Uniunii care va adopta acest studiu, să cunoască și să aplice modelul Bisericii Primare.

calendarstudiubiblie2010.jpgPentru aceste lecții biblice vom oferi cu o lună în avans o scurta explicație în format electronic, care va fi postată pe pagina de web: www.misiune.ro, sau transmisă prin e-mail tuturor celor ce vor fi cuprinși în baza nostra de date.

2.Calendarul de Rugăciune  pentru anul 2010 va avea titlul “Restaurează relațiile rupte”. Ca motivație spirituală pentru rugăciune, acest calendar cuprinde cinzecisidoua de teme de rugăciune privind relațiile pe care trebuie să le dezvolte cel credincios. Aceste teme sunt organizate pe domenii, iar fiecare motivație spirituală este însoțită de un îndemn clar pentru rugăciune și cel puțin un verset biblic care îl explică.

calendarrugaciunebrosura2010.jpgPentru rugăciunea de mijlocire pentru misiunea internă, Calendarul de Rugăciuneprezintă cinzecisidouă de orașe și localități cu peste 4.500 de locuitori fără prezență evanghelicăde pe tot cuprinsul țării. După o prezentare succintă a localității respective, în Calendarul de Rugăciune sunt oferite și trei motive de rugăciune pentru acea localitate.

Pentru rugăciunea de mijlocire pentru misiunea trans-culturală, Calendarul de Rugăciune prezintă cinzecisidoua de grupuri etnice neevanghelizate. După o scurtă prezentare a celor mai importante informații ce definesc grupul menționat, sunt prezentate3-4 motive concrete de rugăciune.

Pentru rugăciunea pentru probleme locale, sunt rezervate patru spații libere, unde pot fi trecute motivele de rugăciune ale bisericii locale, sau ale fiecărei persoane care folosește acest ghid de rugăciune.

calendarrugaciunecd2010.jpgPentru propuneri întrebări sau comentarii folositi email simb(at)misiune.ro iar pentru comenzi: uniuneabaptista(at)gmail.com, crestinul.azi(at)gmail.com

Pastor Dan Boingeanu