18 August - Unirea cu Hristos
( Saturday, 13 July, 2013 )

– Rom.6:1-14 (Rom.6:5)

Învăţătura despre unirea noastră cu Hristos deosebeşte radical creştinismul de orice alte religii, filosofii sau curente de gândire. Tot ce ţine de relaţia credinciosului cu Dumnezeu este legat de unirea cu Hristos.

Termenul de “unire cu Hristos” cuprinde toate relaţiile dintre credincios şi Hristos, prin care primim toate binefacerile mântuirii. Relaţiile acestea includ, pe baza învăţăturii biblice, cel puţin patru aspecte: faptul că noi suntem în Hristos, Hristos este în noi, suntem asemenea lui Hristos şi suntem cu Hristos.

1. Situarea noastră în Hristos

Ce înseamnă că suntem în Hristos?

- El a ales să fie în relaţie cu noi înainte de întemeierea lumii - Efes.1:4.

- Prin viaţa, moartea şi învierea Lui, El ne-a câştigat mântuirea, cu toate binecuvântările ei. În toate acestea, El a fost reprezentantul nostru, astfel:

- ascultarea Lui de Dumnezeu a şters efectele neascultării noastre (Rom. 5:19);

- păcatele noastre au căzut asupra Lui (2Cor.5:21, 1Petru 2:24);

- am fost răstigniţi împreună cu El (Rom.6:6, 2Cor.5:14):

- am fost îngropaţi împreună cu El (Rom.6:4);

- am fost înviaţi si aşezaţi în locurile cereşti împreună cu El (Rom.6:4-11, Efes.2:6, Col.2:12-13).

- Moartea şi învierea noastră împreună cu Hristos au loc atunci când suntem justificaţi şi regeneraţi. El nu îmbunătăţeşte omul nostru vechi, ci noi murim faţă de păcat (Rom.6:6-7) şi apoi primim o viaţă nouă (Rom.6:5,12, Gal.2:20).

- Acum noi trăim pentru El (Fil.1:21), făcând toate prin Hristos: nădăjduim în El, ne bucurăm în El, biruim prin El, lucrăm pentru El, îndrăznim în El, umblăm în El şi rămânem în El. Când sfârşim viaţa pe pământ, murim “în Hristos” (1Tes.4:16); Îi aparţinem Lui atât pe pământ, cât şi în veşnicie (1Ioan 5:11).

2. Prezenţa lui Hristos în noi

- Conform cu Ioan 15:4-5, suntem chemaţi să rămânem în Hristos, iar El va rămâne în noi.

- Hristos locuieşte în noi şi rămâne în noi prin credinţă (Gal.2:20, Efes.3:17).

- Prezenţa Lui în noi ne asigură că avem viaţă nouă (Rom.8:10).

- Încrederea noastră nu este în noi, ci în El (Efes.3:17, 2Cor.13:5).

- Indiciul că Hristos locuieşte în noi este împlinirea poruncilor Lui (Ioan 14:21).

- Mărturia Duhului Sfânt ne asigură de prezenţa Lui în vieţile noastre (1Ioan 3:24).

3. Asemănarea noastră cu Hristos

- El este modelul perfect (1Ioan 2:6), Căpetenia şi desăvârşirea credinţei noastre (Evrei 12:2), la care privim pentru a duce viaţa de credinţă până la capăt. Privind la El, iubim cum a iubit El (1Ioan 3:16), iertăm ca El (Colos.3:13), călcăm pe urmele Lui (1Cor.1:11, 1Petru 2:21), suferim ca El (Filip.3:10), dar vom avea parte şi de gloria Lui (Rom.8:17).

- Doar trăind ca El, vom deveni ca El (Efes.4:13-15, 2Cor.3:18, 1Ioan 3:2).

- Noi rămânem în continuare personalităţi distincte, recunoscuţi ca indivizi (1Cor. 13:12b), fiecare cu darurile şi responsabilităţile noastre (Efes.4:15-16, 1Cor. 12:4-27). Nu privim cu aroganţă la ceilalţi şi nu pretindem să fie toţi la fel cu noi.

4. Părtăşia noastră cu Hristos

- Suntem chemaţi la părtăşia cu Hristos şi dorim ca ea să fie mai profundă (2Tes.3:16, 2Tim.4:22). Această părtăşie va fi perfectă la revenirea lui Hristos (1Tes.4:17, 1Ioan 3:1).

- Având părtăşie cu El, avem părtăşie şi unii cu alţii (1Ioan 3:1). Când ne strângem la părtăşie unii cu alţii, în Hristos, ne apropiem de părtăşia cerească (Evrei 12:22-24) pe care o zărim de aici, de pe pământ.

- Prin unirea cu Hristos suntem aduşi în părtăşie cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt (1Tes.1:1, 1Ioan 2:24, Rom.8:9, 1Cor.3:16), iar Tatăl şi Duhul Sfânt sunt în noi (Ioan 14:23, Rom.8:9,11).

- Părtăşia noastră cu Hristos nu se bazează pe trăiri mistice, pe reacţii emoţionale, ci este o realitate spirituală pe care o credem pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.

Întrebări exegetice:

1. Ce caracteristici fundamentale oferă viața nouă în Hristos? (Rom. 6:1-4)

2. Cum este descrisă unirea noastră cu Hristos? (Rom. 6:5-6)

3. Care sunt consecințele unirii noastre cu Hristos? (Rom. 6:7-14)

Întrebări aplicative:

1. Dacă avem o viaţă nouă în unire cu Hristos, ce efect va avea acest fapt asupra raportării noastre la ispite şi la păcat?

2. În ce fel poate fi vizibilă pentru alţii prezenţa lui Hristos în noi?

3. Cum putem ajunge la o asemănare tot mai mare cu Hristos?

4. Poţi fi unit cu Hristos şi să nu ai părtăşie cu fraţii?


Alte articole asemanatoare:

2 comentarii: “18 August - Unirea cu Hristos”

1
Mihail Geabou

Aici este un material posibil de folos pentru pregatirea lectiei de studio biblic din 18 august, Romani 6.1-14 http://bcbcaleadomnului.ro/unirea-cu-hristos-romani-61-14/

2
Mihail Geabou

Un material folositor celor ce pregatesc lectiunea biblica din 18 august, Romani 6.1-14. Gasiti pe site-ul bcbcaleadomnului.ro , Mesaje biblice, Studiu Biblic

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro