15.Decembrie - A doua venire şi judecata de apoi
( Thursday, 21 November, 2013 )

– Mat.25:31-46 (2Cor.5:10)

Noi credem şi mărturisim că potrivit învăţăturii Noului Testament, Domnul nostru Isus Hristos, care s-a înălţat la cer, va veni cu slavă şi strălucire pentru a face judecata celor vii şi a celor morţi. Venirea Sa va fi văzută de toţi şi se va petrece în clipa în care o ştie numai Dumnezeu. La venirea Sa, morţii vor învia, iar cei credincioşi, care au rămas în viaţă, vor fi schimbaţi într-o clipă şi răpiţi în întâmpinarea Mirelui (Extras din Mărturisirea de Credinţă a Cultului Baptist din România).

Ce caracteristici va avea venirea Domnului Isus?

Isus va veni în mod personal ( 1 Tes .4, 16), neaşteptat (Mat. 24:44), vizibil (Mat. 24:30; Apoc. 1:7), în trup (Fapte 1:11) şi în mod glorios (Mat. 24:30; 25:31-46)

Care sunt semnele prevestitoare venirii Sale?

Predicarea Evangheliei la toate naţiunile (Mat. 24.14), necazul cel mare (Marcu 13:19-20), profeţii mincinoşi, semne şi minuni înşelătoare (Mat. 24:23-24), semne în cer (Mat. 24:29-30), arătarea omului fărădelegii şi lepădarea de credinţă (2 Tes. 2:1-10), mântuirea lui Israel (Rom. 11.25-26)

Venirea Domnului ar putea avea loc oricând sau există profeţii care ar trebui să se împlinească mai întâi?

În mod cert, trebuie să fim gata oricând pentru venirea Lui. Isus i-a îndemnat pe ucenicii Lui să fie gata oricând pentru venirea Sa (Mat. 24-25). Multe pasaje din Scriptură (Rom. 5:19-25; 1 Cor. 1:7; Filip. 4;5; Tit 2:13; Iacov 5:8-9; Iuda 21) arată că venirea Lui ar putea fi foarte curând şi probabil în orice moment. Afirmaţia lui Pavel că noi aşteptăm binecuvântata noastră nădejde (Tit 2:13) cere ca evenimentul viitor în planul lui Dumnezeu să fie venirea Domnului.

De asemenea, Domnul Isus a arătat prin intermediul celor trei pilde (pilda polilor, Luca 19:11-17; pilda fecioarelor, Mat. 25:5; pilda talanţilor, Mat. 25:19) că urma să aibă loc o amânare. În plus, era necesar să aibă loc anumite evenimente înainte de a doua venire (Petru să ajungă bătrân, Ioan 21:18, Evanghelia să fie predicată tuturor națiunilor, Mat. 24.24 şi altele amintite mai sus). Acestea conduc la concluzia că ceea ce este iminent este complexul de evenimente care înconjoară a doua venire.

Ce spune Scriptura cu privire la Învierea Morţilor?

Vechiul Testament (Isaia 26:19) şi Noul Testament (Mat. 22:29-32; Ioan 5:25, 28-29) afirmă în mod clar despre învierea morţilor. Ea este prezentată ca o lucrare a Dumnezeului Triunic (Rom. 8-11; 1 Cor 15:12-14; 1 Petru 1:3-5), este de natură trupească (Rom. 8:11) este o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi. (Luca 14:14; Daniel 12:2)

După ce criterii se va face Judecata de apoi?

Judecătorul Isus Hristos va condamna necredincioşii după faptele lor (Rom. 2:5-7) iar credincioşii vor fi răsplătiţi după faptele lor (2 Cor. 5.10). Standardul pe baza căruia se va face evaluarea este voia revelată a lui Dumnezeu. (8 Ioan 12:48, Rom. 2:12)

Ce implicaţii are a doua venire?

Istoria va ajunge la final iar scopurile lui Dumnezeu vor fi împlinite. Ca şi credincioşi, ar trebui să veghem şi să lucrăm, anticipând întoarcerea sigură a Domnului Isus. Trupurile pământeşti vor fi transformate, trupurile veşnice nu vor cunoaşte durerea, boala sau moartea. Vine o vreme când se va face dreptate, răul va fi pedepsit şi credincioşia va fi răsplătită. Având în vedere toate acestea, este imperios necesar ca noi să acţionăm în concordanţă cu voia lui Dumnezeu.

Întrebări exegetice:

1. Cine va fi Judecătorul şi când va începe judecata finală? (Matei 25:31).

2. Cine se va prezenta la judecată? Care este criteriul fundamental după care se va face separaţia între oameni la judecată (natura spirituală – accea potrivit căreia cineva este „oaie” sau „capră” (25:32-33).

3. După ce criterii se va face răsplătirea celor de la dreapta Judecătorului? (25:34-39)

4. Cine este ultimul beneficiar al fapelor noastre de milă şi slujire creştină? (25:40)

5. După ce criterii se fa face condamnarea celor de la stânga Judecătorului? (25:41-46)

Întrebări aplicative:

1. Sunteţi pregătişi pentru venirea lui Hristos?
2. Cum putem să ne pregătim pentru venirea lui Hristos?
3. Dacă ai şti că Domnul Isus se întoarce în următoarele 24 de ore, ce relaţii sau situaţii ai vrea să îndrepţi?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro