Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
30. Decembrie – Aşteaptă cununa care va fi oferită celor statornici
( Wednesday, 19 December, 2012 )

2 Tim.4:7-8; Ap.2:8-11 (Ap.3:11)

Scopul lecţiei : Să descoperim ce evidenţe arată măsura persecuţiei prin care au trecut credincioşii din Smirna, cauza acestei persecuţii şi binecuvântările promise de Domnul Isus celor ce vor rămâne statornici.

Conţinutul lecţiei: Studiul Biblic din anul 2012 ne-a chemat la statornicie în credinţă (Iuda 1-25), în Cuvântul Evangheliei (Gal.1:1-6:18), în aşteptarea izbăvirii lui Dumnezeu (Obadia 1-21) şi în slujire (2 Tim.1:1-4:22). În ultima lecţie biblică din acest an, descoperim un exemplu de statornicie şi binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru cei ce vor rămâne credincioşi până la moarte. Studiind acest exemplu descoperim:


1.    Condiţiile în care credincioşii din Smirna trebuiau să rămână statornici

Smirna a fost un oraş port la Mareea Egee, situat la 56 km. nord de Efes. Acest oraş există şi astăzi în aceeaşi locaţie, cu numele de Izmir şi cu o populaţie de 1,5 milioane de locuitori, fiind al doilea oraş ca mărime din Turcia.

Numele oraşului „Smirna” înseamnă „amărăciune” şi îşi are rădăcina în termenul „mir” , ce descrie un ulei extras dintr-o răşină aromatică, ulei folosit la slujba din cortul întâlnirii (Exod 30:23) sau la îmbălsămarea celor decedaţi (Luca 7:37-38; 23:56; Ioan 12:3).

În secolul întîi, oraşul Smirna a cunoscut o dezvoltare înfloritoare fiind supranumit „Perla Răsăritului!”, având printre locuitori şi o mare comunitate de evrei.  Deşi era un oraş liber, a dovedit o loialitate deosebită faţă de Roma, fiind devotat promovării gloriei Imperiului Roman. Fiindcă în oraş era un templu ce promova închinarea către Cezar, Cicero a numit Smirna oraşul cel mai credincios şi aliatul cel mai fidel Romei!

În acest oraş în care era practicată o închinare păgână agresivă, Dumnezeu a îngăduit să ia fiinţă şi o biserică căreia Domnul Isus i-a adresat un mesaj prin apostolul Ioan (Apocalipsa 2:8-11). Acest mesaj arată că:
a.    Deşi despre biserica din Smirna nu se mai vorbeşte în nici un alt loc al Noului Testament,  Domnul Isus a ştiut de existenţa ei.”Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i”(Ap.2:8)

b.    Domnul Isus a cunoscut măsura necazului îndurat de credincioşii din biserica din Smirna. “ştiu necazul tău, sărăcia ta şi batjocururile din partea celor ce zic că sunt iudei şi nu sunt” (Apocalipsa 2:9). Termenul folosit pentru necaz este „thlipsis”, ce defineşte o stare de presiune ilustrată printr-un obiect zdrobit sub o piatră grea, sau de o lamîie stoarsă până la ultima picătură. Termenul folosit pentru sărăcie este „ptocheian” care indică o sărăcie lucie, iar cel pentru a defini batjocurile este „blasfemian” care indică agresiune verbală, acuzaţii de natură teologică şi batjocură cu privire la modul de închinare.

c.    Domnul Isus a ştiut necazurile care urmau să vină „Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile” (Ap.2:10/b).

2.    Cauza încercărilor în mijlocul cărora credincioşii din Smirna trebuiau să rămână statornici

Încercările prin care treceau credincioşii din Smirna erau cauzate de:

a.     iudeii care s-au afiliat Romei şi au ajuns o „sinagogă a lui Satan”, care îi desconsiderau şi îi prigoneau pe creştini spunând despre ei că sunt rătăciţi, (fiindcă au lepădat iudaismul - religia adevărată) şi că practică canibalismul, întrucât la cina Domnului mâncau trupul şi beau sângele Domnului - Apocalipsa 2:9)

b.    autorităţile romane, care îi prigoneau pe creştini pentru că nu li se alăturau în practicarea cultului Cezarului.

c.    diavolul, care era în spatele acestor acţiuni (Ap.2:10)

3.    Răsplătirile promise credincioşilor din Smirna care vor rămâne statornici

Suferinţa şi prigoana prin care treceau credincioşii din biserica din Smirna este o binecuvântare, deoarece suferinţa:

a.    aseamănă cu Domnul Isus („Cel ce a murit şi a înviat” -Ap.2:8)
b.    şlefuieşte caracterul (Domnul Isus nu a avut nimic de acuzat –Rom.5:3-5)
c.    crează oportunităţi (credincioşii puteau dovedi că sunt o biserică vie în contrast cu sinagoga Satanei –Ap.2:9).
d.    conduce  spre cunună („eşti bogat” şi îţi voi da cununa vieţii” şi „nu va mai fi vătămat de a doua moarte” (Ap.2:10-11)

Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce sunt credincioşii din Smirna un exemplu de statornicie ?
2.    Cu ce probleme s-au confruntat membrii bisericii din Smirna ?
3.    Ce mărturii confirmă realitatea prigoanei prin care ei treceau ?
4.    Cine a generat această prigoană ?
5.    Ce atitudini greşite pot fi întâlnite în timpul prigoanei ?
6.    Ce lucruri fac ca prigoana să devină o binecuvântare ?
7.    Ce promisiuni făcute de Domnul Isus i-a întărit pe cei ce treceau prin prigoană ?
Pastor Dan Boingeanu


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro