Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
28. Aprilie - Oficiile lui Hristos: preot, rege, profet
( Monday, 17 December, 2012 )

Evr.1:1-3;7:11-17 (Mat. 2:11)

Contextul lecţiei:

În perioada Vechiului Testament, Dumnezeu a stabilit trei slujiri majore în care cei rânduiţi erau aşezaţi prin ungere: profetul (2 Sam. 7:2), preotul (1 Sam. 30:7) și regele (2 Sam 5:3). Nici unul dintre slujitorii lui Dumnezeu din Vechiul Testament nu a ocupat toate aceste trei oficii simultan. David a ocupat doar două dintre ele (profet şi rege). Aceste trei funcţii au prefigurat lucrarea lui Hristos. De-a lungul istoriei Bisericii (şi mai ales începând cu J. Calvin), aceste trei oficii au fost folosite pentru a sintetiza lucrarea lui Hristos.

Hristos împlineşte aceste trei slujbe în modul următor: Ca profet, ni-L revelează pe Dumnezeu și ne vesteşte cuvintele Lui; ca preot, El Se aduce jertfă lui Dumnezeu în locul nostru; ca rege, El domneşte peste biserică şi Univers.

I. Hristos, Profetul aşteptat
(Deut. 18:15, 18; Ioan 6:14)

1. Hristos ca Prooroc a fost o împlinire a profeţiilor din Vechiul Testament (Deut. 18:15,18/ Fapte 3:22).
2. El Însuşi s-a identificat ca fiind un profet (Mat. 13:57).
3. Cei din vremea trăirii Lui pe pământ l-au identificat ca profet (Mat. 21:11; 21:46; Luca 24:19).
4. Lucrarea de Profet a Domnului Isus a fost unică. Hristos nu a fost doar un mesager al revelaţiei lui Dumnezeu (ca toţi ceilalţi prooroci), ci a fost El însuşi Revelaţia venită de la Tatăl (Mat. 5:22a; Ioan 1:1).

Lucrarea profetică revelatoare a Domnului Isus se desfăşoară în câteva mari etape:
-    Înainte de Întrupare. Ca Logos, El este Lumina – tot adevărul vine de la El şi prin El (Ioan 1:9)
-    Lucrarea Lui profetică în timpul vieţii Lui pe Pământ. Dumnezeu S-a revelat în mod suprem prin Hristos (Evrei 1:1-3)
-    Continuarea lucrării Lui prin Biserica Sa (Mat. 28:20). Duhul Sfânt trimis de El ne învaţă, ne reaminteşte cuvintele Lui şi ne călăuzeşte în tot adevărul (Ioan14:26; 16:13)
-    Lucrarea revelatoare a Domnului Isus Hristos se continuă în viitor. La revenirea Lui, noi vom putea vedea şi cunoaşte pe deplin (1 Cor13:12; 1 Ioan 3:2)

II. Hristos, Marele nostru Preot

În Vechiul Testament, preoţii au fost stabiliţi de Dumnezeu pentru a aduce jertfe, rugăciuni şi laude Domnului în numele poporului. În felul acesta poporul era acceptat în prezenţa lui Dumnezeu. Domnul Isus devine Marele Preot dându-Se pe Sine ca jertfă.

1. Hristos a adus o jertfă perfectă pentru păcat (Evrei 10:4; 9:26). Jertfa Lui a fost completă, finală şi nerepetabilă (Evrei 7:27; 9:12, 24-28; 10:1-2, 10, 12, 14; 13:12).
2. Ca Mare Preot desăvârşit, Hristos ne conduce în permanenţă în prezenţa lui Dumnezeu astfel că nu mai avem nevoie de un templu sau de o preoţie specială ca să stea între noi şi Dumnezeu (Evrei 9:24; 10:19-23).
3. Ca Mare Preot, Hristos se roagă pentru noi necurmat (Evrei 7:25; Rom. 8:34).

III. Hristos, Regele nostru

1. Hristos S-a născut pentru a fi rege (Mat. 2:2)
2. El a respins orice încercare a oamenilor de a-L face rege după modelul lumii (Ioan 6:15; 18:36; Mc. 10:42-46).
3. Hristos are o Împărăţie peste care este Rege (Mat. 4:17; Luca 19:38).
4. După înviere, Tatăl I-a dat toată autoritatea asupra Bisericii și Universului (Efes. 1:20-22; Mat. 28:18; 1Cor. 15:25).
5. Chiar dacă acum nu toţi oamenii recunosc autoritatea Lui, după reîntoarcerea Lui va fi recunoscut de toţi ca Rege al regilor (Apoc. 19:16; Filip. 2:10). El va domni cu putere şi glorie (Mat. 26:64; 2 Tes. 1:7-10).

Întrebări aplicative:

1. Biserica trebuie să-şi împlinească rolul profetic în lume. Cum ne asumăm acest rol?

2. Devenind Marele nostru Preot, Hristos a desfiinţat instituţia preoţiei din VT. Cum explicăm atunci  chemarea Scripurii de a fi o preoţie sfântă şi împărătească  (1Petru 2:5,9)?

3. Ce condiţii trebuie să îndeplinim pentru a domni împreună cu Hristos (Apoc. 22:5; 3:21; 1 Cor. 6:2,3)?
Pastor Dr.Boingeanu Corneliu, după materialul publicat pe pagina www.betel.ro


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro