Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
24. Noiembrie - Disciplina în Biserică
( Monday, 28 October, 2013 )

– Mat.18:15-17; 1Cor. 5:1-13; 2Cor.2:5-11 (Gal.6:1)

„Noi credem şi mărturisim că Biserica are dreptul de a exercita disciplina frăţească asupra membrilor ei care s-au abătut de la învăţătura creştină a Cuvântului lui Dumnezeu, prin atitudine, învăţătură sau faptele vieţii. Punerea cuiva sub disciplină constă în mustrare, sau în ridicarea drepturilor, sau în excludera din părtăşia Bisericii. Reprimirea unui exclus se va face, la fel, în urma pocăinţei şi pe baza mărturisirii” (Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist)

I. Scopurile disciplinei în biserică

a. Restaurarea celui care alunecă de la credinţă. După cum un părinte înţelept îşi disciplinează copiii (Prov. 13:24), şi după cum Dumnezeu Tatăl disciplinează pe cei pe care-i iubeşte (Evr. 12:6; Apoc. 3:19), tot aşa biserica, prin disciplina pe care o aplică, lucrează în dragoste ca să-1 recupereze pe cel căzut (Gal. 6:1; Iac. 5:20). Chiar şi atunci când se face pasul final al „excluderii”, acesta se face numai în speranţa că va duce la pocăinţă (1 Tim. 1:20; 1 Cor. 5:5).

b. Oprirea răspândirii păcatului în biserică (1 Cor. 5:2, 6-7). Dacă cel ce a păcătuit nu este disciplinat, efectele păcatului lui se pot răspândi la mulţi alţii care cunosc acel păcat şi au văzut că biserica nu i-a acordat prea multă atenţie. O asemenea atitudine i-ar determina pe mulţi să creadă că păcatul acela n-a fost chiar atât de grav pe cât au crezut, iar alţii vor fi ispitiţi să comită un păcat asemănător.

c. Apărare aonoarei lui Dumnezeu. Când un membru al bisericii continuă să păcătuiască în mod evident pentru ceilalţi, fapta lui îl necinsteşte pe Dumnezeu (Rom. 2:24).

II. Situaţiile pentru care ar trebui aplicată disciplina bisericii

a. Biblia nu specifică o listă de păcate care trebuie să intre sub incidenţa disciplinei bisericii. Exemple de păcate supuse disciplinei bisericii în Noul Testament sunt multiple şi extrem de diverse: dezbinare (Rom. 16:17; Tit 3:10), incest (1 Cor. 5:1), lenevie şi refuzul de a lucra (2 Tim. 3:6-10), neascultarea de îndemnurile lui Pavel (2 Tes. 3:14-15), blasfemia (1 Tim. 1:20) şi propovăduirea unor doctrine eretice (2 Ioan 10-11).

b. Există însă anumite categorii generale de situaţii care duc la disciplinare
i. Păcate cunoscute în public sau care au continuitate în timp (ca şi cazurile din textele de mai
sus)
ii. Păcate personale împotriva cuiva şi care nu pot fi rezolvate în particular sau în întâlniri
restrânse (Matei 18:15-20)

c. Disciplinarea nu este în general recomandată dacă persoana în cauză este deja conştientă de păcatul ei şi luptă să-i pună capăt.

III. Modul de aplicare al disciplinei bisericii

a. Popularizarea păcatului trebuie limitată la un grup cât mai restrâns posibil (Mt. 18:15-17)
b. Măsurile disciplinare trebuie intensificate până când se ajunge la o soluţie (Mt. 18:15-16).
c. Dacă disciplinarea este inevitabilă, atunci biserica va şti că persoana care a greşit nu mai
poate fi considerată ca făcând parte din biserică şi nu mai poate lua parte la Cina Domnului
(1 Cor. 5:11; 2 Tes. 3:6, 14-15).
d. Atitudinea cu care este realizată disciplinarea trebuie să fie una de blândeţe şi smerenie
(Gal. 6:1).
e. O dată ce se vede pocăinţă în atitudinea celui disciplinat, cel în cauză trebuie primit cât
mai repede posibil în părtăşia bisericii(2 Cor. 2:7-8; comp. 7:8-11). Scopul disciplinei
bisericii trebuie să rămână cel de restaurare şi vindecare.


Întrebări exegetice:

a. Conform textului din Mt. 18:15-17, care ar trebui să fie paşii care să preceadă disciplinarea cuiva?

b. Care a fost păcatul pentru care a fost disciplinat credinciosul din Corint? Cum argumentează apostolul Pavel necesitatea disciplinării unui astfel de caz? (1 Cor. 5:1-13)

c. Ce spune Pavel că ar trebui să face pentru cei disciplinați? (2 Cor. 2:5-11; Gal. 6:1)

Întrebări aplicative:

a. Ce alte învăţături se pot desprinde din textele studiate cu privire la necesitatea şi practica disciplinei în biserică?
b. Ce acţiuni practice ar trebui să ne asumăm pentru a ţine în echilibru disciplinarea şi recuperarea?
c. Cât de valabilă este observaţia că pilda neghinei (Mat. 13:24-36) descurajează disciplina în biserică?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro