Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
23 Decembrie – Pregăteşte-ţi succesorii
( Thursday, 13 December, 2012 )

2 Tim.4:9-22 (2 Tim.2:1-2)

Scopul lecţiei: Să descoperim modul în care apostolul Pavel şi-a pregătit succesorii.

Conţinutul lecţiei: Apostolul Pavel îcheie cea de-a doua epistolă pe care o adresează lui Timotei menţionând optsprezece  nume a celor ce erau cu el, i-a trimis în misiune, îi aştepta să vină, sau care i s-au împotrivit. Studiind acest pasaj care prezintă relaţia dintre apostolul Pavel şi succesorii săi, descoperim că :

1.    Apostolul Pavel şi-a pregătit sucesorii împărtăşindu-le necazurile

Acest pasaj descoperă frământările din inima apostolului Pavel care în ultimile momente ale vieţii avea nevoie de ajutor. Acest fapt este confirmat de chemarea pe care el i-a adresat-o lui Timotei de a veni curând la Roma (2 Tim.4:9,21). Apostolul Pavel avea nevoie de ajutor :

a.    datorită contextului în care se afla.
-     era în închisoarea de la Roma (2 Tim.1:8-12)
-     aştepta o nouă înfăţişare  înaintea Cezarului
-     anticipa martirajul (2 Tim.4:16)
-     a rămas singur (era însoţit numai de doctorul Luca 2 Tim.4:11)

b.    datorită situaţiilor de pe ogorul Evangheliei.

-    Dima l-a părăsit 2 Tim.4:10;Filimon 24, Col.4:10;Evrei 6:5;Gal.1:4
-    Crescens a mers în Galatia
-    Tit s-a dus în Dalmatia
-    Tihic a fost trimis în Efes (2 Tim.4:10-12;Ef.6:21-22)

c.    datorită nevoilor personale 2 Tim.4:13
-    avea nevoie de Timotei copilul său preaiubit pentru încurajare
-    avea nevoie de manta pentru încălzire (2 Tim.4:13)
-    avea nevoie de cărţi (suluri –Biblie) pentru instruire

d.    datorită necazurilor cu care se confrunta (2 Tim.4:14-16)
-    împotrivirea lui Alexandru căldăraru 2 Tim.4:14;Fapte 19:33-34
-    împotrivirea leului ( Cezarul sau Satana- 2 Tim.4:17/c;1 Pet.5:8).

2.    Apostolul Pavel şi-a pregătit sucesorii istorisindu-le experienţele

După ce a împărtăşit frământările inimii, apostolul Pavel a istorisit experienţele pe care le-a trăit în cele mai grele momente:

a.    experienţa părtăşiei  –„ Domnul a stat lângă mine” (2 Tim.4:17/a;Fapt.18:9-11;23: 11;27:22-25;Evrei 13:5-6).
b.    experienţa slujirii – „pentru ca propovăduirea s-o audă toate neamurile (2 Tim.4: 17/b)
c.    experienţa biruinţei „ Şi am fost izbăvit din gura leului (2 Tim.4:17/c-18)
d.    experienţa nădejdii „ Domnul mă va…..mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească.” (2 Tim.4:18/b)

3.    Apostolul Pavel şi-a pregătit sucesorii încredinţăndu-le responsabilităţi

După ce le-a împărtăşit necazurile şi le-a istorisit experienţele, apostolul pavel a încredinţat succesorilor săi responsabilităţi specifice:

a.    Timotei – este chemat la Roma, înainte de iarnă şi să-i aducă mantaua şi cărţile din piele.
b.    Crescens este trimis în Galatia
c.    Tit este trimis în Dalmaţia (2 Tim.4:10;Tit 1:5;3:12)
d.    Tihic este trimis în Efes (2 Tim.4:12;fapte 20:4;Ef.6:21-22;Col.4:7-8)
e.    Marcu este rugat să vină la Roma (Fapte.12:5-12; 13:1-5,13;15:36-41)
f.    Erast a rămas în Corint (2 Tim.4:19;Rom.16:23;Fapte.19:22)
g.    Trofim a rămas bolnav în Milet (2 Tim.4:20;Fapte.20:4;21:28-29)
h.    Timotei este rugat să transmită salutări lui Priscila, Acuila şi casei lui Onisifor (2 Tim.4:19)
i.    Eubul,Pudens,Linus şi Claudia transmit un mesaj de sănătate
j.    Pavel încheie cu o benedicţie (2 Tim.4:22)

Întrebări Pentru Discuţii:

1.    Cine au fost succesorii apostolului Pavel ?
2.    De ce a avut apostolul Pavel nevoie de ajutor în ultimile momente ale vieţii ?
3.    Pe cine a chemat apostolul Pavel să vină să-l viziteze la Roma ?
4.    De ce l-a chemat şi pe Marcu ?
5.    Ce experienţe a trăit apostolul Pavel în închisoarea de la Roma ?
6.    De ce a ales apostolul Pavel să încredinţeze responsabilităţi concrete ?
7.    De ce mulţi slujitori din zilele noastre nu mai au succesori ?

Pastor Dan Boingeanu


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro