Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
22. Septembrie -Legea şi harul
( Thursday, 15 August, 2013 )

– Mat. 5:17-20; Rom. 3:21-28 (Gal.3:24)

I. Rolul şi importanţa Legii pentru poporul evreu în Vechiul Testament

a) Anumite legi (în special cele zece porunci) erau date pentru a-i ajuta pe israeliţi să ştie cum să I se supună şi cum să fie plăcuţi lui Dumnezeu.

b) Alte legi (mai ales cele privitoare la sistemul de jertfe) le arătau cum să se închine lui Dumnezeu.

c) Altele subliniau sfinţenia poporului lui Dumnezeu prin diferenţierea lor faţă de alte popoare (prin porunci ca şi cele privitoare la mâncare, îmbrăcăminte, etc.).

II. Insuficienţa şi limitările Legii

a)  Legea arăta principiile lui Dumnezeu dar nu oferea oamenilor capacitatea de a le împlini în mod satisfăcător.

b) Legea conştientiza oamenii de păcat, fără a putea oferi un remediu permanent pentru păcat. Necesitatea repetării jertfelor sublinia valoarea lor limitată.

c) Legea era oferită unui singur popor şi lăsa fără speranţă pe toate celelalte.

III. Atitudinea Domnului Isus faţă de Lege

a) Ca parte a poporului evreu, Domnul Isus a arătat respect faţă de Lege şi a oferit un exemplu ideal de împlinire a ei (Mat. 5:17-19).

b) Ca Dumnezeu întrupat, Domnul Isus a arătat că El este mai presus de Lege şi că autoritatea Sa transcende autoritatea Legii (Luca 6:6).

IV. Necesitatea şi valoarea harului oferit prin Domnul Isus

a) Harul reprezintă manifestarea milei şi îndurării lui Dumnezeu faţă de toţi oamenii (indiferent de etnie sau orice alţi factori).

b) Harul oferă şansa iertării şi mântuirii pentru păcătoşii pe care Legea îi condamna (Rom. 3:23; 6:23).

c) Harul dă păcătoşilor şansa ca, prin credinţa în Domnul Isus şi supunerea faţă de El, să fie îmbrăcaţi în neprihănirea lui Hristos (Rom. 3:24-26).

V. Datoria creştinilor de a trăi sub autoritatea lui Hristos şi nu sub autoritatea Legii

a) Când Domnul Isus a murit pe cruce, El a a pus capăt autorităţii Legii (Rom. 10:4; Gal. 3:23-25; Efes. 2:15).

b) Faptele bune făcute de creştini nu sunt “fapte ale Legii”, prin care ei vor să câştige mântuirea, ci sunt roadele harului mântuitor în vieţile lor.

c) “Faptele legii” sunt acele eforturi prin care oamenii încearcă să Îl “cumpere”/”îmbuneze” pe Dumnezeu, fără a I se supune Domnului Isus.

VI. Valoarea Legii pentru creştini

a) Legea rămâne o mărturie cu privire la sfinţenia şi standardele morale ale lui Dumnezeu.

b) Legea continuă să ne amintească de slăbiciunea noastră şi de incapacitatea noastră de a atinge desăvârşirea cerută de Dumnezeu.

c) Legea continuă să fie un “îndrumător” înspre Hristos – singurul capabil să respecte standardele absolute ale lui Dumnezeu şi singura jertfă suficientă pentru păcatul omenirii.

d) Legea ne stimulează să fim mulţumitori lui Dumnezeu pentru privilegiul harului de care avem parte prin Hristos.

Întrebări exegetice

Ce atitudine a avut Hristos față de Lege? (Matei 5:17)

Care este importanța Legii? (Matei 5:18-19)

Care este standardul neprihănirii? (Matei 5: 20; Romani 3:21-22)

Care este starea omului fără Dumnezeu? (Rom. 3:23)

Cum ajunge un vinovat să fie considerat neprihănit înaintea lui Dumnezeu? (Rom. 3:24-27)

Ce rol joacă Legea în acestă nouă acțiune a lui Dumnezeu? (Rom. 3:27-28)

Întrebări aplicative

Ce aspecte ale trăirii noastre riscă să devină “faptele Legii”?

În ce moduri poate harul lui Dumnezeu să devină pentru creştini un “har ieftin”, luat cu uşurinţă (Rom. 6:1)?

În ce măsură legalismul şi libertinismul reprezintă pericole reale pentru noi şi cum putem evita aceste extreme?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro