Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
21 Iulie. Mijlocul şi condiţiile mântuirii
( Saturday, 4 May, 2013 )

– Rom.5:1-11 (Rom.10:9)

I. Mijlocul mântuirii

1.    Mântuirea nu îşi are originea în om, ci în Dumnezeu (1Tim. 2:4).
1.    Suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea noastră (Efes 1:4,5).
2.    Bogăţia Harului Lui (Efes. 1:7,8).
3.    Dragostea Lui (Rom. 5:8)
2.    Omul nu se poate mântui prin propiile lui puteri şi nici prin faptele lui.
1.    Mântuirea numai prin Isus Hristos (1Tim. 2:5,6; Rom. 5:1; Fapte 4:12).
2.    Mântuirea numai prin Harul lui Dumnezeu (Rom.3:24).
3.    Mântuirea numai prin credinţa in Domnul Isus (Rom. 5:1; Efes. 2:8,9).
4.    Socotiţi neprihăniţi prin jertfa Domnului Isus (Rom. 5:1-9).

II. Condiţiile mântuirii

Mântuirea este un concept foarte complex şi de aceea nu putem spune că există o ordine cronologică a etapelor în care ea se realizează. Totuşi, Biblia ne arată că pentru a ne bucura de mântuirea oferită de Dumnezeu în dar, trebuiesc respectate anumite condiţii. Convertirea reprezintă răspunsul nostru voit la chemarea Evangheliei, prin care ne pocăim de păcatele noastre în mod sincer şi ne punem încrederea în Hristos pentru mântuire.

1.    Pocăinţa

Definiţie: Pocăinţa este o profundă părere de rău pentru păcat, o renunţare la păcat şi un sincer angajament de a-l părăsi şi de a umbla în ascultare de Hristos.

Pocăinţa implică următoarele:

1.    Convingerea în ce priveşte păcatul făptuit (Psalm 51:4; Ioan 16:8).
2.    Ură împotriva păcatului (Ezechiel 36:31,32).
3.    Întristare pentru păcat (Mat. 26:75; 2Cor. 7:10).
4.    Renunţarea la păcat (Luca 15:18).
5.    Mărturisirea păcatului (Prov. 28:13; Luca 15:21).
6.    Dorinţa de iertare (Psalm 32:5).
7.    Dorinţa de a face voia lui Dumnezeu şi de a-I fi plăcut (Fapte 9:6; 2:37-38).
8.    Voinţa de a repara răul făcut (Luca 19:8).

2.    Credinţa

Credinţa mântuitoare este punerea încrederii în Isus Hristos pentru iertarea păcatelor şi primirea vieţii veşnice.
Credinţa implică:

1.    O încredere neclintită (Evrei 11:1).
2.    O predare, dăruire sau lăsare în mâna lui Dumnezeu (Mat. 9:27-30).
3.    Acceptarea planului şi a voiei lui Dumnezeu, adoptarea lor şi supunerea faţă de ele (Luca 7:30; Marcu 1:16-20).
4.    Ascultare (Evrei 11:8).
5.    Convingeri biblice cu privire la Persoana şi lucrarea lui Hristos (Ioan 3:16; 1Ioan 5:9-13).

Întrebări exegetice

1.    Cum putem fi socotiţi neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu? (Rom. 5:1-2)
2.    Cei neprihăniţi au parte de necazuri? Cum întâmpină cei credincioşi necazurile şi care este rostul lor? (Rom. 5:3)
3.    Care sunt treptele de dezvoltare a vieţii de credinţă a celor mântuiţi? (Rom. 5:3-5)
4.    Ce a făcut Hristos ca cei neleguiţi să aibă speranţa iertării? (Rom. 5:6-11)

Întrebări aplicative

1.    Care este relaţia biblică dintre credinţă şi fapte în ce priveşte mântuirea (Efes. 2:8,9; Iacov 2:14-26)?
2.    Au rămas credinţa şi pocăinţa o parte continuă a vieţii tale de creştin? În ce măsură pocăinţa ta a devenit mai profundă şi credinţa in Hristos mai mare?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro