Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
21 Aprilie - Etapele lucrării lui Hristos (II): glorificarea Sa
( Monday, 17 December, 2012 )

Fap.2:32-36 (Filip.2:9-11)

Contextul lecţiei:

Studiind lucrarea lui Isus descoperim că ea a fost făcută în două etape majore: prima numită starea de umilire (întruparea, moartea, coborârea în Hades) şi glorificarea (învierea, înălţarea şi şederea la dreapta Tatălui). Vom analiza aici câteva aspecte ale stării de glorificare a lui Hristos.

1. Învierea (Fapt. 2:32-36)
Dacă moartea a fost ultima treaptă a umilirii Lui, biuinţa morţii pin înviere a fost prima treaptă a glorificări Lui. Deoarece învierea este deosebit de semnificativă, a determinat numeroase controverse.

1.1. Dovezi ale învierii pot fi de 2 categorii:
-  Interne: Evangheliile – conţin ample mărturii despre învierea lui Hristos (Matei 28:1-20, Marcu 16, Luca 24:1-53; Ioan20:1-21:25), cartea Faptele Apostolilor – mărturii ale apostolilor, Epistolele – pornesc de la premisa unui Hristos viu, care domneşte ca Mântuitor înălţat, este cap al bisericii. Cartea Apocalipsa ni-L arată în mod repetat pe Hristosul înviat şi înălţat la cer şi îi prezice întoarcerea pentru a-l învinge definitiv pe Satan şi a domni în glorie.

-  Externe- logice, istorice. De exemplu, nu există nici un alt mod de a explica transformarea ucenicilor din persoane speriate şi învinse în nişte propovăduitori entuziaşti ai învierii.

Notă: pentru  mai multe argumente recomandăm cartea lui Josh McDowel, Dovezi care cer un verdict.

1.2. Natura învierii lui Hristos
Învierea Lui nu a fost o simplă revenire la viaţă (ca a lui Lazăr), ci a fost „primul rod” (1 Cor. 15:20, 23) al unui nou tip de viaţă umană: capabil să trăiască veşnic. La înviere Isus a avut un trup fizic, material, în „carne şi oase”, ce putea fi atins şi recunoscut (Matei 28:9, Ioan 20:19-20), a purtat semnele cuielor,  a mâncat cu ucenicii (Luca 24:10, 15-18), deci nu a fost un duh. El a fost prezent într-un singur loc. Prin aceste arătări Hristos tocmai a demonstrat că a înviat fizic, nu spiritual.
Faptul că a apărut şi a dispărut spontan din mijlocul ucenicilor, nu justifică speculaţii cum că trupul era non-fizic, spiritual.

2. Înălţarea (Filipeni 2:9-11)
Înălţarea lui Hristos a avut loc după 40 de zile de la învierea Sa, timp în care El s-a arătat în mai multe forme şi la diferite persoane sau grupuri de oameni.

El S-a înălţat către un loc anume: la cer. Fapte 1: 9-11. Treptat , în timp ce ucenicii Îl priveau, apoi un nor l-a ascuns din ochii lor. Îngerii, care au apărut imediat, confirmă revenirea Lui în acelaşi fel cum L-au văzut mergând la cer.

Înălţarea Sa la cer prefigurează înălţarea noastră la cer, după înviere, împreună cu El (1 Tes. 4:17; Evrei 12:1-2); ne asigură că destinaţia noastră este cerul (Ioan14:2-3); putem împărtăţi în prezent, în parte, autoritatea lui Hristos asupra universului  (Efes. 2:6; Efes. 6:12 şi vers 10-18; 2Cor. 10:4, Apoc. 2:26-27; 3:21)

3. Şederea la dreapta Tatălui
Este un aspect specific al înălţării lui Hristos la cer şi al cinstirii Sale, profeţit în Vechiul Testament (Psalm 110:1), confirmat în Noul Testament (Evrei 1:3). Această „şedere la dreapta Tatălui” este un semn că lucrarea de răscumpărare înfăptuită de Hristos a fost terminată, că a primit autoritate peste univers (Efes. 1:20-21, 1 Petru 3:22) şi de a revărsa Duhul Sfânt peste biserică (Fapte 2:33). El domneşte peste toate lucrurile şi mijloceşte pentru noi.

Întrebări aplicative:

1. Analizaţi semnificaţiile învierii lui Hristos: garantează regenerarea noastră înaintea lui Dumnezeu (1 Petru 1:3),   justificarea noastră (Rom 4:25) şi faptul că noi vom avea după înviere trupuri perfecte (1 Cor. 4:14; 6:14; 15:12-58). Cum ne schimbă aceste implicaţii perspectiva  asupra slăbiciunilor şi limitărilor fizice care ne caracterizeză?

2. Gândind la Hristos care s-a înălţat la cer, cum ne ajută acest lucru să ne concentrăm atenţia asupra lucrurilor care au semnificaţie eternă?

3. Redaţi câteva domenii în care „suntem aşezaţi împreună cu Hristos” conform Efeseni 2:6. Cum afectează acest lucru viaţa noastră de rugăciune şi luptă spirituală?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro