Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
20. Octombrie - Natura Bisericii
( Saturday, 31 August, 2013 )

V. Despre Biserică

– 1Cor.12:12-13; Efes.5:25-27 (Mat.18:20)

I. Definiţia Bisericii

Biserica (ecclesia) este organismul divino-uman ce a fost instituit de Domnul Isus şi constituit de Duhul Sfânt la Cincizecime (data de naştere a Bisericii).  Prin urmare:

1. Biserica este un organism spiritual adus în existenţă de prezenţa şi puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă o anumită comunitate de credincioşi este lipsită de această dimensiune spirituală, atunci acea comunitate este o pseudo-biserică (o joacă a adulţilor inconştienţi de rolul fundamental al prezenţei lui Hristos în viaţa bisericii locale). Biserica este singura instituţie mandatată de Dumnezeu cu autoritate divină pentru îndeplinirea scopurilor Sale pe pământ. Viaţa Bisericii este Viaţa şi acţiunea lui Dumnezeu, de aceea esenţa Bisericii este mai importantă decât structura ei instituţională.

2. Biserica este însă şi o instituţie umană. În virtutea acestei dimensiuni Biserica trebuie să fie alcătuită prin respectarea normelor convenţionale stabilite în structurile de autoritate recunoscute în fiecare denominaţie. Aceasta indică faptul că o anumită comunitate de credincioşi trebuie să fie înrădăcinată institutional pentru a fi considerate o Biserică autentică. Biserica nu pluteşte în neant ci este identificată prin adresă, telefon, cont bancar, etc. Aşa cum biserica nu poate exista fără dimensiunea ei spirituală (ar lipsi viaţa ei – ar fi ca un schelet fără viaţă), tot astfel Biserica nu poate exista fără dimensiunea ei instituţională (ar fi ca un suflet fără trup).

Biserica trebuie definită ca fiind întregul trup alcătuit din cei care au fost născuţi din nou şi care vin împreună pentru a reprezenta prezenţa lui Hristos (pentru a fi Trupul lui Hristos).

Domnul Isus defineşte Ecclesia în Matei 16:18. Observaţi aici:

- „pe această piatră” – dimensiunea instituţională a bisericii (Petru o persoană fizică concretă ce avea o mărturie concretă cu privire la Hristos – aspectul vizibil al Bisericii)
- „voi zidi” – nu vei zidi (rolul esential al prezenţei şi lucrării lui Hristos în Biserică)
- „Biserica Mea” – nu a ta (dimensiunea spirituală a Bisericii – aspectul invizibil al Bisericii)

Alte pasaje Biblice ce definesc Biserica:

- Biserica lui Dumnezeu (1 Cor. 1:2; 2 Cor. 1:1)
- Biserica locală (Gal. 1:2; 1 Tes. 1:1; Fapte 5:11; 8:1; 11:22)

II. Imagini biblice ale Bisericii

1.    Poporul lui Dumnezeu (2 Cor.6:16). Aceasta scoate în evidenţă:
- iniţiativa lui Dumnezeu de constituire a comunităţii de credinţă
- protecţia divină asupra Bisericii
- sfinţenia Bisericii

2.    Trupul lui Hristos (Efeseni 1:22-23; 1 Cor. 12:27). Aceasta evidenţiază rolul de reprezentare al Bisericii (ceea ce este Hristos în cer, trebuie să se vadă în Biserica Lui de pe pământ). De asemenea sunt scoase în evidenţă:

- interconexiunile dintre toate persoanele ce alcătuiesc Biserica
- reciprocitatea (fiecare credincios îi încurajează şi îi edifică pe ceilalţi)
- părtăşie autentică (înţelegere reciprocă)
- unitate

3.    Templul Duhului Sfânt (1 Cor. 3:16-17; 1 Cor. 12:13). Duhul Sfânt este Cel care a adus Biserica în fiinţă şi împarte viaţa cu Biserica.

III. Biserica şi Împărăţia
(Matei 16:18-19)

1.    Biserica nu este Împărăţia (Noul Testament vorbeşte mai frecvent despre Împărăţie decât despre Biserică)
2.    Împărăţia creează Biserica (Biserica este autentică doar în măsura în care ea se identifică cu Împărăţia lui Dumnezeu)
3.    Biserica mărturiseşte despre Împărăţie (Biserica trebuie să aibă mentalitatea Împărăţiei)
4.    Biserica este instrumentul Împărăţiei (Biserica este ca o schelă pe care Dumnezeu îşi zideşte Împărăţia).
5.    Biserica este custodele Împărăţiei (Biserica păstrează şi transmite valorile Împărăţiei)

IV. Implicaţii

1.    Biserica nu trebuie concepută în primul rând ca un fenomen sociologic, ci ca o instituţie întemeiată în mod divin.
2.    Biserica există datorită relaţiei ei cu Dumnezeul triunic (Tată, Fiu, Duh Sfânt)
3.    Biserica este continuarea prezenţei şi lucrării Domnului Isus în lume
4.    Biserica este părtăşia credincioşilor regeneraţi
5.    Biserica este alcătuită din fiinţe umane imperfecte


Întrebări exegetice

1. Care este rolul Duhului Sfânt în alcătuirea Bisericii şi cum se relaţionează credincioşii dintr-o anumită Biserică între ei? (1Cor. 12:12-13)

2. Care este rolul lui Hristos în Biserică? (Efeseni 5:25-27)

3. Ce prezenţă invizibilă este înregistrată la fiecare întâlnire a Bisericii locale (Matei 18:20)


Întrebări aplicative

1. Cum poate cineva să devină membru într-o biserică locală?

2. Poate cineva să fie botezat, în lumina Noului Testament, şi să nu facă parte dintr-o Biserică locală?

3. La ce pericole se expun bisericile independente?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro