Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
18 Noiembrie – Depărtează-te de oamenii neevlavioşi
( Friday, 9 November, 2012 )

2 Tim.3:1-9 (Prov.4:14-15)

Scopul lecţiei: Să cunoaştem care sunt mărturiile ce evidenţiază starea de decădere moral spirituală, timpul în care această stare va cunoaşte apogeul, cauzele ce o vor genera, urmările acestei stări, precum şi modul în care putem birui provocările pe care această stare le generază..

Conţinutul lecţiei: După ce l-a îndemnat să se ferească de certurile de cuvinte şi să fugă de poftele tinereţii, apostolul Pavel îşi continuă şirul atenţionărilor pe care i le adresează lui Timotei, îndemnându-l să se depărteze de oamenii neevlavioşi (2 Tim.3:5/b). Această atenţionare identifică pericolul generat de decăderea moral spirituală şi de tovărăşiile rele. Pentru a descoperi acest pericol şi a arăta modul în care poate fi depăşit, apostolul Pavel menţionează:

1.    Timpul în care starea de decădere moral- spirituală va cunoaşte apogeul

Pentru a defini timpul în care stricăciunea oamenilor va ajunge la culme, apostolul Pavel foloseşte expresia „zilele din urmă”care identifică perioada care a început odată cu întruparea Domnului Isus (Evr.1:1-2;Gal.4:1-5) şi continuă pînă la revenirea Sa în glorie (2 Pet.3:1-10). Deşi starea de decădere moral-spirituală a fost o caracteritică a multor perioade din istoria omenirii, aceasta se va intensifica şi va cunoaşte apogeul înaintea revenirii Domnului Isus (Mat.24:1-25:46;2 Tes.2:1-12)

2.    Cauzele care vor genera starea de decădere moral spirituală

Apostolul Pavel defineşte starea de decădere moral-spirituală folosind termenul „chalepos” care înseamnă: greu de făcut, greu de a abordat, greu de a suportat, ceva supărător, periculos, feroce, de o agresiune sălbatecă. Acest termen a fost folosit şi de Domnul Isus atunci când i-a descris pe demonizaţii din Gadara, care prin acţiunile lor generau o situaţie „periculoasă” (cumplită), ce îi afecta pe toţi cei ce ar fi dorit să treacă prin apropierea lor (Mat.8:28). Acest fapt arată că starea de decădere moral-spirituală din zilele din urmă va fi generată nu numai de înaintarea omului în păcat, ci şi de manifestarea puterii întunericului (2 Tes.2:1-12;1 Tim.4:1-2).

3.    Evidenţele care confirmă starea de decădere moral spirituală

Pentru a evidenţia starea de decădere moral spirituală, apostolul Pavel pezintă o listă care include 18 caracteristici negative ale oamenilor din zilele din urmă. Cu siguranţă că el ar fi putut menţiona o listă mult mai lungă, dar s-a rezumat doar la păcatele care vor defini trăsătura generală a acelei generaţii, arătând că în zilele din urmă, oamenii vor fi:

a.    iubitori de sine (egocentrici –Mat.25:43;1 Ioan.3:17)
b.    iubitori de bani (materialişti -1 Tim.6:10;Iac.5:3;Ecl.5:10)
c.    lăudăroşi (mândri de ei şi de realizările lor –Rom.1:28-29,30;Iac.4:16;2 Pet.2:18
d.    trufaşi (aroganţi – Mat.23:12;Rom.12:16;Gal.6:3;Prov.11:2;16:18;Obadia 1:4)
e.    hulitori (batjocoritori – Rom.3:14;Iac.3:8-9;5:12;Ex.20:7)
f.    neascultători de părinţi (răzvrătiţi –Prov.23:22;mat.15:4;Ef.6:1-3;1 Tim.5:4)
g.    nemulţumitori (nerecunoscători –Rom.1:21;Col.1:12;1Tes.1:18)
h.    fără evlavie (nelegiuiţi, necuraţi – 1Cor.6:19-20;2 Cor.7:1;Evr.12:14;2Pet.3:11)
i.    fără dragoste firească (insensibili, brutali – Ioan.13 34-35;Rom.12:9-10;Ef.5:22)
j.    neînduplecaţi (greu de convins, nedemni de încredere –Ef.4:25;Is.24:5;Mal.2:6)
k.    clevetitori (bârfitori –termenul grecesc este „diabolos”care defineşte o persoană ce acuza pe nedrept, asemenea diavolului – Rom.6:12;Prov.16:32;Col.3:8;1Pet.2:1)
l.    neînfrânaţi (fără limite, nedisciplinaţi –Rom.6:12;1 Cor.9:25;Prov.16:32)
m.    neîmblânziţi (feroce, cruzi, termen ce defineşte un animal sălbatec – 1 Ioan.3:15; Ap.21:8)
n.    neiubitori de bine (dispreţuitori – fapte.13:40-41;Rom.2:4;Evrei 10:29;2Pet.2:10)
o.    vînzători (trădători – Mat.26:49;marcu.13:12;Iac.4:17,2 Pet.3:17)
p.    obraznici (fără scrupule –Prov.25:1;29:20;Ecl.5:2)
q.    îngâmfaţi (orgolioşi –Rom.12:16;1Cor.8:2;gal.6:3;Fil.2:3-4)
r.    iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu (oameni fireşti –Gal 5:17-21;Evrei 11:25).

4.    Soarta celor ce generează şi persistă în acestă stare de decădere moral spirituală

Apostolul Pavel arată că starea de decădere moral spirituală conduce la:
a.    formalism religios (2 Tim.3:5/a)
b.    pierderea puterii spirituale (2 Tim.3:5/b)
c.    ademenirea celor nestatornici (2 Tim.3:6)
d.    nîmplinire personală  (2 Tim.3:7)
e.    împotrivire faţă de adevăr (2 Tim.3:8/a)
f.    necredinţă (2 Tim.3:8/b)
g.    osândă (2 Tim.3:9)

5.    Modul în care poate fi biruită provocarea generată de starea de decădere moral-spirituală

Pot birui această stare de decădere moral-spirituală :
a.    cei ce cunosc acest pericol – „Să ştii  (2 Tim.3:1/a)
b.    cei ce se despart de cei ce trăiesc în păcat (2 Tim.3:5/b)
c.    cei ce urmează exemplul celor credincioşi (2 Tim.3:10-13)

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce pericol a evidenţiat apostolul Pavel prin prezentarea din perspectivă spirituală a oamenilor  din zilele din urmă ?
2.    Ce perioadă este definită de expresia „zilele din urmă” ?
3.    De ce în zilele din urmă vor fi vremuri grele ?
4.    Cum a exemplificat apostolul Pavel stricăciunea oamenilor care vor trăi în zilele din urmă?
5.    Care dintre păcatele amintite de apostolul Pavel este mai evident în zona în care trăiţi ?
6.    Care sunt urmările acestor păcate ?
7.    Ce reomandări i-a dat apostolul Pavel lui Timotei pentru a-i arăta felul cum poate învinge provocările cauzate de starea de decădere moral-spirituală ?

Pastor Dan Boingeanu


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro