Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
17. Martie - Dumnezeu Tatăl – Efes.3:14-21 (Luca 11:2)
( Monday, 17 December, 2012 )

Contextul lecţiei:

Doctrina despre Dumnezeu Tatăl (paterologie) este inclusă de obicei în cadrul doctrinei despre Dumnezeu (teologie). În Vechiul Testament, Dumnezeu este numit TATĂ de numai 15 ori, în Noul Testament referinţa apare de 245 de ori. Tatăl este de natură divină, El este numit Dumnezeu (Romani 1:7, 1 Corinteni 1:3, Efeseni 4:6, Filipeni 2:11). Divinitatea Sa este este demonstrată de faptul că El manifestă atribute divine (Ioan 6:57, 5:26, 10:29, 14:23, 17:11, 17:25, Romani 8:27, 16:27, 1 Corinteni 1:9), face lucrările lui Dumnezeu fiind Sursa atot ce este creat (1 Corinteni 8:6, Apocalipsa 4:9-11), domneşte cu supremaţie peste toate lucrurile şi judecă totul (Efeseni 4:6, 1 Petru 1:17) şi primeşte închinare şi adorare (Efeseni 3:14-21).

Dumnezeu Tatăl este o Persoană. Adevărul că Tatăl este o persoana reiese din faptul că El posedă caracteristici ale esenţei persoanei şi de asemenea, se manifestă ca o persoană (Ioan 4:23, 6:38-39, 4:9-10; Matei 3:17,6:6,6:14).

Lucrările specifice ale Tatălui sunt: 1) Creaţia (1 Corinteni 8:6, Apocalipsa 4:9-11). El este Sursa tuturor lucrurilor create. În timp ce Fiul este Agentul creator, Tatăl este Sursa creatoare în care îşi au originea toate lucrurile, afară de păcat. 2) Guvernarea universului (Luca 10:21). El este Domn peste toate lucrurile. Toate creaturile (inclusiv Satan şi îngerii căzuţi) şi lucrurile se află sub autoritatea Lui (Iov 1:12, Matei 11:25). Prin Domnia Sa supremă şi binevoitoare, El îşi duce la îndeplinire planurile Sale (Faptele Apostolilor 17:24-28, Efeseni 1:11). El va fi Domn suprem pentru veşnicie(1 Corinteni 15:24-28). 3) Mântuirea (2 Tesaloniceni 2:13-14, Efeseni 1:5, Romani 8:29, 1 Ioan 4:10, Ioan 6:44). Deşi toate Persoanele Sfintei Treimi sunt implicate în această lucrare măreaţă, iniţiativa pentru mântuirea noastră îi aparţine în primul rând Tatălui.

Întrebări exegetice:

Cui îi este adusă închinarea, potrivit cu ce afirmă apostolul Pavel? (Efeseni 3:14)

Care este Sursa existenţei tuturor lucrurilor? (v. 3:15)

Cum este descrisă manifestarea gloriei Tatălui şi care sunt lucrările pe care le face El în viaţa noastră? (v.16-21)

Întrebări aplicative:

1. Cum vi-L imaginaţi pe Dumnezeu Tatăl?
2. Ce caracteristici arată că Tatăl este Dumnezeu?
3. Ce caracteristici arată că Tatăl are esența persoanei?
4. În ce lucrări privitoare la univers este implicat Tatăl?
5. Cum se implică Tatăl în lucrările mesianice ale Domnului Isus?
Pastor Dr. Boingeanu Corneliu, după materialul publicat pe pagina www.betel.ro


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro