Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
11 Noiembrie - Fugi de poftele firii
( Friday, 2 November, 2012 )

2 Tim.2:22-26 (1 Pet.1:14-15)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce înţelegem prin poftele firii, modul în care le putem birui şi cum îi putem ajuta şi pe alţii să aibă parte de aceeaşi biruinţă.

Conţinutul lecţiei: Următoarea atenţionare adresată de apostolul Pavel lui Timotei prveşte pericolul generat de poftele tinereţii. Pentru a preveni acest pericol el foloseşte imperativul :”fugi de poftele tinereţii” (2 Tim.2:22/a).  Studiind pasajul în care este prezentat acest pericol, descoperim :

1.    Dfinirea poftelor firii

Pentru a defini poftele, apostolul Pavel a folosit termenul „epitumia” ce are în rădăcina sa termenul „epitumeo”, care înseamnă: dorinţe rele, dorinţe pentru ceea ce este interzis, sau pofte. Acest termen apare menţionat de 38 de ori  în 37 de versete ale Noului Testament (în limba greacă), făcând referire la:

a. pofta firii (cărnii)(Rom.1:24;6:12;7:7-8;8:12-13:13:14;Gal.5:16-17,24;Ef.2:3;Col.3:5;Iac.1:14-15)
b. pofta ochilor -  (1 Ioan.2:16-17;Ecl.11:9-10;Mat.5:29)
c. pofta lumii (lăudăroşia vieţii – 1 Tim.6:9;Tit.2:12;Ef.2:2-3;1 Pet.1:14).

Apostolul Pavel numeşte aceste pofte „poftele tinereţii” arătând  că în această perioadă a vieţii poftele sunt mai intense şi mai greu de biruit, dar şi la faptul că Timotei căruia i-a adresat aceste atenţionări, era tânăr şi predispus acestor ispite (Ecl.11:9-10; 1Tim.4:12;Tit 2:6-8).

2.    Prevenirea poftelor firii

Pentru a-l ajuta pe Timotei să biruie poftele firii, apostolul Pavel îl îndeamnă să fugă.  Pentru acest îndemn el foloseşte termenul „peugo” care înseamnă a fugi, a ieşi afară, a căuta un loc sigur, a evita o confruntare directă, sau a alege condiţii de siguranţă.

Pentru a preveni manifestarea poftelor, apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei nu numai să fugă (să părăsească locul în care ispita poftelor are cea mai mare putere – Mat.6:13, sau să curme procesul de manifestare a poftelor, înainte de a se ajunge la păcat- Iac1:14-15), ci şi să caute lucruri care merită (2 Tim.2:22/b). Pentru a defini acest fapt, apostolul Pavel foloseşte temenul „dioke”, care înseamnă: să fugi după, să cauţi cu dedicare, sau să urmăreşti cu insistenţă. Lucrurile pe care apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să le caute (urmărească) cu insistenţă sunt :

a. neprihănirea„dikaiosune” – care înseamnă să fii drept înaintea lui Dumnezeu, a avea inima curată şi a lucra după voia lui Dumnezeu (Rom.3:21-24;2 Pet.1:4; Ef.5:8-11;Col.3:5-6; Mat.5:20;2 Cor 5:17,Ef.4:22-24)
b. credinţa „pistis” – care înseamnă să crezi , să fii credincios şi să lupţi lupta credinţei (1 Tim.6:11-12;Evrei 11:1;1 Cor.4:2; 2 Tim.4:7).
c.dragostea„agape”– care defineşte dragostea ce are izvorul în Dumnezeu (Mat.22:37-39;Ioan:13:34-35;15:12-13;Rom:12:9;Evrei 13:1;1 Tim.1:5).
d. pacea„eirene” – care înseamnă a fi legat, unit într-o relaţie bună, asigurat, a fi confident liniştit şi sigur (Ioan 14:27;16:33;Rom.5:1;8:6;Gal 5:22-23).
e. părtăşia  - „meta”- care înseamnă cu, sau împreună cu. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să nu rămână singur şi nici să nu lupte de unul singur, ci să caute părtăşia cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată (2 Tim 2:22/c)

3.    Izbăvirea de poftele firii

Apostolul Pavel îi arată lui Timotei nu numai modul cum ar putea să scape de poftele firii (tinereţii), ci şi calea prin care ar trebui să-i ajute şi pe alţii să ajungă să guste această izbăvire (2 Tim. 2:24-26)- Pentru aceasta el îi cere lui Timotei :

a.    să depună o bună mărturie ca rob al Domnului
b.    să slujească cu responsabilitate – să nu se certe, să fie blînd, în stare să înveţe pe alţii şi să fie plin de îngăduinţă (2 Tim.2:24/b)
c.    să-i conducă la Domnul pe cei nemântuiţi – să-i îndrepte pe potrivnici, să-i ajute să se pocăiască, să cunoască adevărul, să recunoască starea în care sunt (să-şi vină în fire) şi  să scape din capcanna (cursa) diavolului, pentru ca să nu-i mai facă voia.

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care a fost cea de-a doua atenţionare adresată e apostolul Pavel lui Timotei ?
2.    Ce pericol este descoperit de această atenţionare ?
3.    Ce înţelegem prin poftele firii ?
4.    De ce a numit apostolul Pavel aceste pofte, pofrele tinereţii ?
5.    Ce îndemnuri i-a dat apostolul Pavel lui Timotei pentru a-l ajuta să biruie aceste pofte ?
6.    Care dintre lucrurile pe care apostolul Pavel l-a îndemnat pe Timotei să le caute sunt cel mai neglijate de credincioşii din zilele noastre ?
7.    Ce îndemnuri i-a dat apostolul Pavel lui Timotei pentru a-l învăţa cum trebuie să-i ajute şi pe alţii să biruie poftele firii şi să se întoarcă la Domnul ?

Pastor Dan Boingeanu


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro