Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
10.Noiembrie - Slujitorii Bisericii
( Monday, 28 October, 2013 )

– 1 Tim. 3:1-13 (Fap. 20:28)

Toţi credincioşii suntem chemaţi să-şi folosească darurile spirituale în biserică, dar slujitorii bisericii sunt aceia recunoscuţi în mod public ca aleşi pentru a îndeplini anumite funcţii, pentru binele întregii biserici.

I. Tipuri de organizare bisericească

- Biserica catolică: conducere universală, sub autoritatea papei;
- Biserica ortodoxă: conducere sinodală, prin sinoade de episcopi;
- Biserica anglicană (episcopaliană): conducere prin episcopi regionali, controlaţi de arhiepiscopi;
- Biserica prezbiteriană: conducere prin prezbiteri pe regiuni şi prin adunarea generală;
- Biserica baptistă şi alte biserici evanghelice: sunt biserici autonome, afiliate voluntar la comunităţi teritoriale; biserica locală este condusă de pastor(i) şi un comitet de prezbiteri şi diaconi.

În bisericile baptiste nu există funcţia de preot, deoarece noi credem în preoţia universală a tuturor credincioşilor (I Petru 2:9).

Guvernarea bisericii nu reprezintă o doctrină majoră; ne bazăm pe modelele Noului Testament privitoare la tipuri de slujitori şi responsabilităţile lor.

II. Tipuri de slujitori ai bisericii

Apostol- înseamnă “trimis”; desemnează o funcţie existentă doar pe timpul întemeierii şi extinderii bisericii primare. Apostolii au transmis cuvintele lui Dumnezeu, care apoi au devenit parte din Noul Testament, din Scriptura pe care o avem astăzi. Apostolii trebuiau să îndeplinească două condiţii: să-L fi văzut pe Isus înviat (Fapte 1:22, I Cor. 9:1) şi să fi fost trimişi ai Lui (Matei 10:1-7, Fapte 1:8).

(În prezent, termenul de “apostol” se mai foloseşte rareori pentru a desemna un deschizător de drumuri, un misionar care face muncă de pionierat.)

Prezbiter- “bătrân” - conform cu Fapte 14:23, 20:17, Tit 1:5, imediat după ce se înfiinţau biserici, erau rânduiţi prezbiteri.

Mai sunt numiţi “păstori şi învăţători” (Efes.4:11), păstorirea fiind una dintre sarcinile unui prezbiter (Fapte 20:28, I Petru 5:2), sau episcopi (supraveghetori): Fapte 20:28, I Tim. 3:1-2, Tit cap.1, vs.5 corelat cu vs.7.

Trebuie amintit că “episcop” în sensul de conducător al mai multor biserici apare mai târziu în istoria bisericii.

Diacon- slujitor care are responsabilităţi administrative sau financiare şi se ocupă de nevoile materiale ale bisericii sau comunităţii.

Alte funcţii: dirijor, casier, administrator - de multe ori sunt exercitate de persoane care au şi funcţia de prezbiter sau diacon.

III. Funcţiile şi calităţile slujitorilor

Funcţiile prezbiterilor:

- guvernarea (cârmuirea) bisericii - I Tim. 5:17;
- păstorirea, în sensul de conducere plină de grijă, fără a încerca să domine (I Petru 5:2-5):
- predicarea şi învăţarea (Efes. 4:11, I Tim.3:2, I Tim. 5:17, Tit 1:9)

Calităţi, cerinţe - listate în I Tim. 3:2-7 şi în Tit 1:6-9. Acestea reprezintă şi astăzi criteriile după care se face cercetarea persoanelor propuse pentru funcţii de slujire spirituală. Succesul în viaţă, realizările materiale sau profesionale nu sunt neapărat indicii că persoana respectivă este potrivită pentru a fi slujitor al bisericii.

Funcţiile diaconilor: împlinirea nevoilor şi cerinţelor administrativ-organizatorice importante ale bisericii, pentru ca prezbiterii să se poată ocupa de problemele spirituale.

Calităţi, cerinţe - nu sunt mai mici decât în cazul prezbiterilor. Atât prezbiterii, cât şi diaconii trebuie să fie exemple pentru credincioşii din biserică.

Cum se aleg slujitorii bisericii? Cu atenţie şi responsabilitate, fără grabă, cu post şi rugăciune (I Tim. 5:22, 3:10, Fapte 6:3). Învestirea lor în funcţie se face public, cu rugăciune cu punerea mâinilor (Fapte 6:6, I Tim.4:14, 5:22).

Întrebări exegetice:

1. Cum califică Scriptura dorinţa unora de a ajunge slujitori (lideri) spirituali? (1 Tim.3:1)
2. Ce calităţi trebuie să aibă slujitorii spirituali? (1 Tim. 3:2-7; Fapte 20:28)
3. Ce calităţi trebuie să aibă diaconii? (1 Tim. 3:8-13)

Întrebări aplicative:

1. De ce trebuie cercetate persoanele care vor fi alese în funcţii de slujire?
2. De ce credeţi că învestirea în slujire se face în mod public?
3. Cum putem, ca membri în biserică, să sprijinim pe slujitorii bisericii?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro