Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
03. Noiembrie - Rolul Bisericii
( Monday, 28 October, 2013 )

– Fap.2:41-47 (2:42)

Scopul existenţei oricărei biserici locale este glorificarea lui Dumnezeu, printr-o reprezentare fidelă a Trinităţii divine în lume (ceea ce este Dumnezeu în cer se vede în biserica Lui de pe pământ), si prin formarea de ucenici maturi a lui Hristos care, prin puterea Duhului Sfânt, să facă lucrarea Domnului în Biserică şi în lume.

Pentru realizarea acestei misiuni, Biserica are menirea de a îndeplini mai multe roluri dintre care pot fi specificate următoarele:

Rolul Bisericii în raport cu Dumnezeu

- să se închine lui Dumnezeu (Efes. 1:12)
- să reprezinte pe Dumnezeu pe pământ (2 Cor. 5:20)
- să fie o preoţie împărătească (1 Pet. 2:4,9 )
- să facă cunoscută înţelepciunea lui Dumnezeu (Efes. 3:10)
- să fie locaşul lui Dumnezeu, prin Duhul (Efeseni 2:22)
- să fie trupul prin care lucrează azi Hristos (Efeseni 4:16)

Rolul Bisericii în raport cu membrii săi

- prin părtăşia frăţească, să rămână lângă Dumnezeu (1 Ioan 1:3, 6, 7)
- prin ucenicia creştină, fiecare să crească spiritual în asemănare cu Domnul Isus (Efes. 4.16; Col.1:28)
- prin slujirea reciprocă, să beneficieze de siguranţă în raport cu nevoile legitime
- să-i înveţe pe membrii ei în mod corect Evanghelia şi să administreze corect Botezul şi cina Domnului (Mărturisirea de credinţă de la Augsburg)

Rolul Bisericii în raport cu societatea

- să propovăduiască şi să întrupeze vestea bună a salvării oamenilor din păcat şi din consecinţele păcatului (Matei 28:18-20)
- să continue lucrarea Domnului Isus, fiind un exemplu de milă şi caritate (Luca 4:16-19; Fapte 1:1)
- să fie un model de convieţuire armonioasă (Fapte 2:47,4:33)

Obs. O Biserică puternică va fi dedicată în mod echilibrat , în toate aceste domenii. Programul Dumnezeesc are ca scop stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu în inimile oamenilor, iar Bisericile sunt mijloace alese de Dumnezeu pentru atingerea acestui scop. Bisericile au menirea de a proslăvi pe Dumnezeu, de a răspîndi Evanghelia şi prin părtăşia frăţească, de a da creşterea spirituală necesară fiecărui membru în parte. (Extras din Mărturisirea de credinţă a Cultului Baptist din România)

Pentru a-şi îndeplini mandatul, Biserica trebuie să ţină seama de aspectele normative precizate în Scripturi, precum şi de aspectele culturale sau sociale din contextul fiecărei Biserici locale.

Întrebări exegetice:

1. Ce roluri şi-a asumat cu succes Biserica primară (Fapte 2:41-47)?
2. Ce a produs o creştere numerică atât de mare în Biserica primară?
3. Cum era exprimată unitatea între membrii Bisericii primare?

Întrebări aplicative:

1. Cum apreciaţi modul în care Biserica voastră locală îşi îndeplineşte rolurile şi scopurile
prevăzute în Cuvânt?
2. Cum am putea îndeplini în mod echilibrat aceste roluri şi scopuri?
3. Care este şi care ar putea fi contribuţia personală la această misiune?
4. Ce pot spune oamenii despre Dumnezeu când privesc la Biserica noastră locală?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro