Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
02 Iunie. Dumnezeu şi lumea spiritelor
( Saturday, 4 May, 2013 )

– Ef.6:12-17; Evr.1:3-14 (Ps.34:7)

I. Îngerii, agenţii speciali ai lui Dumnezeu

a. Sunt fiinţe create şi limitate (nu veşnice sau atotputernice)
b. Sunt „duhuri”, fără trupuri fizice (Evr. 1:14; Luca 24:29) şi care nu întreţin relaţii asociate cu trupurile fizice (Mat. 22:30; Lc. 20:34-36)
c. Sunt de diverse ranguri şi poziţii (Iuda 9; Dan. 10:13, 1 Tes. 4:16)
d. Au diverse slujbe, printre care şi de a proteja pe oameni (Ps. 91:11-12), fără ca aceasta să însemne neapărat că pentru fiecare om (sau creştin) există un „înger păzitor”
e. Nu trebuie să li se adreseze închinare sau rugăciuni (Col. 2:18; Apoc. 19:10)

II.  Alte genuri de fiinţe cereşti- tipuri speciale de îngeri, sau fiinţe distincte de îngeri

a. Heruvimi (Gen. 3:24; Ps. 18:10; Ezec. 10:1-22)
b. Serafimi (Isa. 6:2-7)
c. Făpturi vii (Ezec. 1:5-14; Apoc. 4:6-8)

III. Îngerul Domnului

Este menţionat de mai multe ori în Scriptură (mai ales în Vechiul Testament), sugerând că este vorba de o manifestarea omenească (vizibilă) a lui Dumnezeu Însuşi (Gen. 16:10, 13; 22:12; 31:11, 13)

IV. Diavolul şi demonii

a. Nu au existat dintotdeauna şi nu au fost creaţi în felul acesta de Dumnezeu, ci au ajuns aşa în urma răzvrătirii şi păcatului lor (2 Pet. 2:4; Iuda 6)
b. Diavolul este căpetenia demonilor şi este numit de regulă în Biblie „Satan”, dar şi „Belzebul” (Mat. 10:25), stăpânitorul acestei lumi (Ioan 12:31), domnul puterii văzduhului (Efes. 2:2) etc.
c. Diavolul este iniţiatorul păcatului (Gen. 3:1-6; 2 Cor. 11:3)
d. Diavolul şi demonii se opun şi caută să nimicească lucrările lui Dumnezeu (Mat. 4:1-11)
e. Puterea şi acţiunile demonice sunt controlate şi limitate de Dumnezeu (Iov 1:12; 2:6)
f. Sunt fiinţe imateriale; nu sunt atotputernice sau atotştiitoare

V. Creştinul, posesia şi influenţa demonică

a. Un creştin poate fi, fără îndoială, influenţat de demoni, sau sub un anumit atac demonic (Luca 4:2; 2 Cor. 12:7; Efes. 6:12; Iac. 4: 7; 1 Pet. 5:8), dar nu poate fi „posedat”, sau „stăpânit” de demoni în sensul că voinţa sa să fie complet dominată de demoni, aşa încât să nu mai poată asculta de Dumnezeu. Scriptura face clar faptul că păcatul nu mai poate avea stăpânire asupra creştinului autentic (Rom. 6:14)
b. Creştinii au autoritatea de a mustra demonii şi de a le porunci să plece (Luca 9:1; 10:17, 19; Fap. 16:18), însă cu toate acestea, creştinii sunt comunicaţi să se adreseze cu precădere nu demonilor ci lui Dumnezeu, cel care are puterea supremă asupra lor.

VI. Lupta spirituală a credinciosului

a. Nu constă în anumite formule, incantaţii sau tehnici
b. Presupune folosirea „armelor” duhovniceşti, ca şi cele prezentate în Efes. 6:12-17.

Întrebări exegetice:

- Care sunt adversarii reali ai celui credincios? (Efes. 6:12)

- Cum putem învinge în lupta spirituală? (Efes. 6:13)
- Care sunt „armele” duhovniceşti ale celui credincios? Care sunt „armele” defensive (de apărare) şi cele ofensive (de atac) (Efes. 6:14-17)

- Ce statut au îngerii în raport cu Dumnezeu Tatăl şi Fiul (Evrei 1:5-6)

- Ce natură au îngerii şi cine îi aduce în existenţă (Evrei 1:7)

- Cum este ilustrată superioritatea Fiului în raport cu îngerii (Evrei 1:8-13)

- Care este slujba încredinţată îngerilor? (Evrei 1:14; Ps. 34:7)

Întrebări aplicative:

1)  Care sunt diferenţele dintre Hristos şi îngeri, sugerate de Evr. 1:3-14 şi ce importanţă practică au ele?

2)   În lumina celor prezentate, cum ar trebui să se raporteze un creştin la magie sau vrăjitorie?

3)   Ce criterii pot fi folosite pentru a distinge superstiţiile de realităţile lumii spirituale?

4)   Ce alte lecţii practice pot fi desprinse din acest studiu?


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro