Misiune.ro » Resurse Crestine » Predici »
02 Decembrie – Înaintează spre desăvârşire
( Thursday, 22 November, 2012 )

2 Tim.3:14-17 (Mat.5:48)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce argumente a folosit apostolul Pavel pentru a-l motiva pe Timotei să înainteze spre desăvârşire, ce înseamnă această stare de desăvârşire la care trebuie să ajungă cei credincioşi şi ce lucrare împlineşte Cuvântul Scripturii pentru a ne ajuta să atingem această statură spirituală.

Conţinutul lecţiei:
Apostolul Pavel continuă şirul recomandărilor  pe care i le-a adresat lui Timotei spunându-i „tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat” (2 Tim.3:14/a). Pentru a exprima acestă încurajare, el  a folosit termenul grecesc „meno” care înseamnă: a rămâne lângă, a nu te depărta de, care indică statornicie, şi a continua, sau a înainta, care indică un progres. Acest termen este menţionat de 127 de ori în 105 versete din Noul Testament, în pasaje precum (Mat.26:38;Luca 10:7; Ioan 1:39;5:38; 6:56; 8:31,35; 15:4, etc). Apostolul Pavel i-a dresat lui Timotei această recomandare (încurajare), în contrast faţă de starea oamenilor fireşti, care înaintează mergând din rău în mai rău (2 Tim.3:13).

Datorită acestui fapt putem spune că Timotei trebuia nu numai să rămână în lucrurile pe care le-a învăţat, ci şi să progreseze în cunoaşterea şi împlinirea acestora, înaintând astfel spre desăvârşire (2Tim.3:17). Studiind pasajul în care este prezentată aceasă recomandare, descoperim că apostolul Pavel l-a încurajat pe Timotei să înainteze spre desăvărşire, progresând în cunoaşterea şi împlinirea Cuvântului Scripturii:

1.    Datorită celor ce i-au vestit Cuvântul Scripturii

Atunci când îi aminteşte lui Timotei de cei ce i-au vestit Cuvântul, apostolul Pavel face referire la:

a.    lucrurile (adevărurile) pe care le-a învăţat – Evanghelia pe care el i-a propovăduit-o (2 Tim.1:13;2:2;3:14)
b.    lucrurile (adevărurile) pe care le-a cunoscut încă din pruncie – Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament, care i-au fost prezentate de către bunica şi mama sa (Fapte 16:1-3;1 Tim.4:6;2 Tim.1:5;3:15/a).

Faţă de aceste învăţături ale Vechiului şi Noului Testament, Timotei avea responsabilitatea:

a.    să le cunoască – „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi”
b.    să le preţuiască – sunt „Sfintele Scripturi”
c.    să le creadă – „eşti deplin încredinţat”
d.    să le urmeze – „să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat”

2.    Datorită a ceea ce este Cuvântul Scripturii

Apostolul Pavel dovedeşte valoarea Cuvântului Scripturii, arătând că:

a.    Scripturile sunt „Sfinte „ (sacre – 1 Tes.2:13;Rom.1:16;2 Pet.1:19;)
b.    Scripturile sunt insuflate de către Dumnezeu (Duhul Sfânt – 2 Pet.1:20-21;1 Cor.2:9-13; Gal.1:11-12).
c.    Scripturile sunt de ajutor (dau înţelepciunea care duce la mântuire – 2 Tim.3:15;1 Cor.2:6-8)

3.    Datorită lucrării pe care o împlineşte Cuvântul Scripturii

Apostolul Pavel a evidenţiat lucrarea Cuvântului Scripturii, folosind termenul „ofelimos” (”ofelos” - care înseamnă: de folos, folositor, benefic, sau profitabil) şi prezentând lucrările pe care Scriptura le împlineşte:

a.    pentru a da învăţătură – (a ne învăţa - Ioan 5:39,7:16-17;8:31-32; Rom.15:4)
b.    pentru mustrare – (a ne cerceta -Ioan16:7-11,13;Evrei 4:12;Ier.5:14;)
c.    pentru îndreptare (a ne corecta – (Ps.119:9;Ioan.15:3;17:17;Ef.5:26-27;1 Pet.1:22-23).
d.    pentru instruire (a ne conduce în neprihănire – Tit 2:11-13;1 Pet.2:2-3;Ps.119:105).

Cuvântului Scripturii îi ajută pe cei credincioşi (oamenii lui Dumnezeu):

a.    să fie maturi din punct de vedere spiritual – (desăvârşiţi -2 Tim.3:17Mat.5:48;1 Pet.1:15-16;22-25;) şi
b.    să fie echipaţi şi înzestraţi (destoinici – 2 Tim.3:17;Mat.28:19-20;2 Tim.2:21)
c.    să împlinească orice lucrare bună (Rom.15:1-4).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce termen a folosit apostolul Pavel pentru a-l încuraja pe Timotei să înainteze spre desăvârşire?
2.    Care este semnificaţia acestui termen ?
3.    Cine i-a vestit Cuvântul Scripturii lui Timotei ?
4.    Ce responsabilităţi a avut Timotei faţă de Cuvântul Scripturii ?
5.    Ce mărturii a folosit apostolul Pavel pentru a arăta importanţa Scripturii ?
6.    Care sunt beneficiile lucrării Cuvântului Scripturii ?
7.    Ce lucruri îi împiedică pe unii credincioşi din zilele noastre să ajungă la desăvârşire şi să fie destoinici pentru orice lucrare bună ?

Pastor Dan Boingeanu


Alte articole asemanatoare:

Adauga comentariu:

Adauga comentariu nou

Inainte de a fi publicat, comentariul tau va fi moderat: din cauza numarului mare de mesaje de spam sau care nu au nici o legatura cu actualul articol, orice comentariu publicat, va fi moderat de catre administrator. Acesta va aparea pe site in urmatoarele 24 de ore.

 

Apreciem Decoratiuni si Aranjamente nunti Suceava, Silozuri cereale
Copyright © 2003-2012 Misiune.ro