Evanghelia dupa Ioan

Explicatii realizate de pastor Boingeanu Dan


DOWNLOAD PDF - CALENDAR 2015


   
       

I. MĂRTURIILE DIN PROLOGUL EVANGHELIEI

   
    A  

A. MĂRTURIILE DIN PROLOGUL EVANGHELIEI

   
       

II. MĂRTURISIRILE ALTORA DESPRE DOMNUL ISUS

   
    A  

A. MĂRTURISIREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL

   
    B  

B. MĂRTURISIRILE PRIMILOR UCENICI

   
    C  

C. MĂRTURISIREA LUI NICODIM

   
    D  

D. O NOUĂ MĂRTURISIRE A LUI IOAN BOTEZĂTORUL

   
    E  

E.MĂRTURISIREA SAMARITENCEI ŞI A SAMARITENILOR

   
    F  

F. MĂRTURISIREA TATĂLUI ŞI A LUI IOAN

   
    G  

G. MĂRTURISIRILE OAMENILOR DIN VREMEA DOMNULUI ISUS

   
             
       

III. MINUNILE SĂVÂRŞITE DE DOMNUL ISUS:

   
    A  

A. MINUNEA PREFACERII APEI ÎN VIN

   
    B  

B. MINUNILE DE LA TEMPLU

   
    C  

C. MINUNEA VINDECĂRII FIULUI SLUJBAŞULUI ÎMPĂRĂTESC

   
    D  

D. MINUNEA VINDECĂRII SLĂBĂNOGULUI DE 38 DE ANI

   
    E  

E. MINUNEA ÎNMULŢIRII PÂINILOR

   
    F  

F. MINUNEA UMBLĂRII PE MARE

   
    G  

G. MINUNEA VINDECĂRII ORBULUI DIN NAŞTERE

   
    H  

H. MINUNEA ÎNVIERII LUI LAZĂR

   
             
       

IV. MESAJELE TRANSMISE DE DOMNULUI ISUS
DESPRE TATĂL ŞI DESPRE SINE

   
    A  

A. ISUS DEOPOTRIVĂ CU TATĂL

   
    B  

B. ISUS „PÂINEA VIEŢII”

   
    C  

C. ISUS „APA VIEŢII”

   
    D  

D. ISUS ACORDĂ IERTARE

   
    E  

E. ISUS „LUMINA LUMII”

   
    F  

F. ISUS ADEVĂRATA LIBERTATE

   
    G  

G. ISUS „PĂSTORUL CEL BUN”

   
    H  

H. ISUS „UŞA OILOR”

   
    I  

I. ISUS ESTE “HRISTOSUL”

   
    J  

J. ISUS „ÎNVIEREA ŞI VIAŢA”

   
    K  

K. ISUS „CALEA ADEVĂRUL ŞI VIAŢA”

   
    L  

L. ISUS „VIŢA”

   
             
       

V. MISIUNEA DOMNULUI ISUS DIN ULTIMILE
ZILE ALE SLUJIRII PUBLICE

   
    A  

A. CONDAMNAREA LA MOARTE A DOMNULUI ISUS

   
    B  

B. UNGEREA CU MIR A DOMNULUI ISUS

   
    C  

C. INTRAREA DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM


   
    D  

D. GRECII CARE AU DORIT SĂ-L VADĂ PE DOMNUL ISUS

   
    E  

E. REACŢIA IUDEILOR FAŢĂ DE DOMNUL ISUS


   
    F  

F. SLUJIREA DIN CAMERA DE SUS


   
    G  

G. ISUS ŞI VÂNZĂTORUL SĂU


   
    H  

H. ISUS ŞI UCENICII SĂI


   
    I  

I. PROMISIUNEA DUHULUI SFÂNT


   
    J  

J. ATITUDINEA CELOR CREDINCIOŞI FAŢĂ DE CEILALŢI CREDINCIOŞI


   
    K  

K. ATITUDINEA CELOR CREDINCIOŞI FAŢĂ DE OAMENII DIN LUME


   
    L  

L. ATITUDINEA CELOR CREDINCIOŞI FAŢĂ DE PERSECUTORI


   
    M  

M. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT

   
             
       

VI. MOARTEA ŞI ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

   
    A  

A. ANUNŢUL MORŢII ŞI AL ÎNVIERII DOMNULUI ISUS

   
    B  

B. RUGĂCIUNEA DE MARE PREOT A DOMNULUI ISUS

   
    C  

C. ARESTAREA DOMNULUI ISUS

   
    D  

D. JUDECATA DOMNULUI ISUS ÎN FAŢA AUTORITĂŢILOR RELIGIOASE

   
    E  

E. JUDECATA DOMNULUI ISUS ÎN FAŢA AUTORITĂŢILOR CIVILE

   
    F  

F. RĂSTIGNIREA DOMNULUI ISUS

   
    G  

G. MOARTEA ŞI ÎNGROPAREA DOMNULUI ISUS

   
    H  

H. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

   
    I  

I. ISUS SE ARATĂ MARIEI MAGDALENA

   
    J  

J. ISUS SE ARATĂ UCENICILOR SĂI

   
    K  

K. ISUS SE ARATĂ LUI TOMA

   
    K  

L. ISUS SE ARATĂ UCENICILOR SĂI LA MAREA TIBERIADEI

   
    K  

M. ISUS SE ARATĂ LUI PETRU LA MAREA TIBERIADEI