Calendar biblic de misiune 2006

      Ce reprezintă acest calendar? Download pliant pentru printare    
   
BISERICA MISIONARĂ: PLANUL MAREŢ AL LUI DUMNEZEU
PENTRU EVANGHELIZAREA LUMII
   
     
1. BISERICA MISIONARĂ - UN PROIECT DIVIN PENTRU
FIECARE  GENERAŢIE

   
      IANUARIE   PLANUL LUI  DUMNEZEU  CU BISERICA    
    01   Biserica Misionară este iniţiativa lui Dumnezeu - Mat.16:13-20 (2Cor.5:18-20)    
    08   Biserica Misionară este reprezentarea lui Dumnezeu în lume- Efeseni 3:1-21 (Ef. 2:22-23)    
    15   Biserica Misionară este planul lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii - Mat.28:16-20 (Fapte 1:7-8)
   
    22   Biserica Misionară este armata lui Dumnezeu pentru proclamarea biruinţei asupra forţelor demonice - Efeseni 6:10-20 (I Petru 5:8-9)    
    29  

Biserica Misionară este soluţia lui Dumnezeu pentru vitalitate spirituală a credincioşilor - Luca 10:1-24 Fapte 11:19-30 (Luca 10:17)

   
             
    FEBRUARIE   PREFIGURAREA BISERICII MISIONARE    
    05   Misiunea reflectată în creaţie - Genesa 1:24-31 ; Ps. 8:1-9 (Evrei 2:9-11)    
    12   Misiunea reflectată în chemarea lui Avraam - Genesa 12:1-9; Romani 4:16-25 . (Evrei 11:8)    
    19   Misiunea reflectata în slujirea profetică - Ieremia 1:1-19  (Fapte 3:24-26)    
    26   Misiunea reflectată în slujirea Robului Domnului - Isaia 42:1-8;Isaia 50:1-11  (Isaia 52.13-15)    
             
    MARTIE   VIZIUNEA DOMNULUI ISUS ASUPRA MISIUNII    
    05   Planul misionar revelat lui Matei : Biserica Misionară o unealtă a Împărăţiei lui Dumnezeu - Mat.13:1-52 (Mat.9:35-38)    
    12   Planul misionar revelat lui Marcu : Biserica Misionară o echipă care slujeşte în Împărăţia lui Dumnezeu - Marcu 6:30-44;Marcu 8:1-9 . (Marcu 10:42-45)    
    19   Planul Misionar revelat lui Luca : Biserica Misionară o naţiune sfîntă trimisă în lume - Luca 10:1-16;Luca 14:25-35 (Luca 24:45-47)    
    26   Planul misionar revelat lui Ioan : Biserica Misionară o comunitate de oameni care ascultă de vocea lui Dumnezeu - Ioan 10:1-29 (Evrei 13:20-21)    
             
    APRILIE   BISERICA MISIONARĂ UN EXEMPLU DE SUCCES AL BISERICII PRIMARE    
    02   Biserica din Ierusalim : O Biserică în expansiune Fapte 2:37-47; Fapte. 4:32-37 (Fapte 2:46-47)    
    09   Biserica din Antiohia : O Biserică model în misiune transculturală Fapte 13:1-12 (Fapte 13:2)    
    15   Biserica din Tesalonic : O Biserică cu mare impact în lume I Tes. 1:1-10 (I Tes. 1:6-7)    
    23   Biserica Universală : O Biserică care sarbatoreste biruinta Mat.28:1-10 (Ps.118:22-24)    
    30   Biserica Filadelfia : O Biserică pregătită pentru celebrare eternă Ap.3:7-13 (Ap.19:7-8)    
             
    MAI     BISERICA MISIONARĂ O ŢINTĂ A ATACURILOR DEMONICE    
    07   Formalism religios - Ap.1:1-7;Ioan 15:12-17 (Ioan 13:34-35)    
    14   Imaturitate Spirituală - 1 Cor 3:1-23 (Ef.4:11-15)    
    21   Materialism şi Lumificare - Ap.3:14-22 (Rom.12:2)    
    28   Moarte Spirituală - Ap. 3:1-6 ( Ioan 10:10)    
             
     

2. Biserica Misionară un canal de binecuvântăre a lumii contemporane

   
             
    IUNIE    DUHUL SFÎNT - SURSA PUTERII ÎN BISERICA MISIONARĂ    
    04  

Duhul Sfînt o putere care transformă viaţa misionarilor - Fapte 2:1-21 ; Rom. 8:1-11 (Rom. 8:2)

   
    11  

Duhul Sfînt o putere care autorizează mesajul misionarilor - Fapte 2:22-41 (I Tes.1:5)

   
    18  

Duhul Sfînt o putere care înzestrează misionarii pentru slujire - 1 Cor.12:1-31 (I Cor.12:4-7)

   
    25   Duhul Sfînt o putere care întăreşte misionarii în necazuri - Fapte 7:51-60 ( I Petru 1:5)    
             
    IULIE    PĂRTĂŞIA - ATMOSFERA DIN BISERICA MISIONARĂ    
    02  

Părtăşia se poate experimenta prin misiune - Fapte 2:37-47; Fapte 4:32-37 ( Fil.2:1-2)

   
    09  

Pocăinţa facilitează părtăşia şi misiunea - I Ioan 1:1-10 ( Ioan 17:21)

   
    16  

Dragostea zideşte părtăşia şi motivează misiunea - Rom.12:9-21 (Col.3:13-14)

   
    23  

Depăşirea obstacolelor întăreşte părtăşia şi amplifică misiunea - Iacov 4:1-17 (Evrei 12:1-2)

   
    30  

Iertarea şi acceptarea desăvârşesc părtăşia şi completează misiunea - Filimon 1:1-25 ;Efeseni 2:13-22 (Rom.5:1-2)

   
             
    AUGUST   ÎNCHINAREA - FUNDAMENTUL BISERICII MISIONARE    
    06  

Importanţa închinării în misiune - Evrei 12 :18-29 ; Ap.4:8-11 ( Ap.4:11)

   
    13  

Misiunea închinării - Ioan 4:1-26 (Ioan 14:12-14)

   
    20  

Secretul închinării în misiune - Mat.6:1-17 (I Tim.2:1-4)

   
    27  

Finalitatea închinării pentru misiune - Fapte 4:23-31 ; Fapte 16:25-34 ( Fil.4:6)

   
             
    SEPTEMBRIE   VIZIUNEA - MOTIVAŢIA BISERICII MISIONARE    
    03  

Necesitatea Viziunii în misiune - Ioan 4:27-42 (Mat.9:36-38)

   
    10  

Consecinţele lipsei de Viziune în misiune - Num.13:21-33; 14:1-24 (Prov.28:18)

   
    17  

Exemplul unui misionar vizionar - Neemia 1:1-11 (Neemia 2:17-18)

   
    24  

Binecuvîntările viziunii în misiune - 2 Împ.6:8-23 (Evrei 11:24-26)

   
             
    OCTOMBRIE   EVANGHELIZAREA – STRATEGIA BISERICII MISIONARE    
             
    01  

Evanghelizarea personală: o strategie misionară a Domnului Isus - Ioan 4:1-26; Ioan 3:1-13 ( Luca 4:14-15)

   
    08  

Evanghelizarea publică: o paradigmă misionară a Bisericii Primare - Fapte 3:12-26 (Marcu 16:15-16)

   
    15  

Evanghelizarea prin prezentarea mărturiei personale: o metodă folosită de Apostolul Pavel în misiune - Fapte 22:1-21 (Gal.2:20)

   
    22  

Evanghelizarea prin exemplul vieţii: o marturie vie a primilor creştini misionari - Fapte 4:1-22 (2 Cor.5:17)

   
    29  

Evanghelizarea ca mod de viaţă: secretul misiunii primilor creştini - Fapte 8:1-40 ; I Cor.9:19-23 (I Cor.9:23)

   
             
    NOIEMBRIE   ECHIPAREA - SECRETUL BISERICII MISIONARE    
    05  

Profilul misionar al unui ucenic - Ioan 1:35-51; Marcu 1:16-20 (Ioan 13:35)

   
    12  

Preţul uceniciei pentru misiune - Mat.16:21-28; Luca 14:25-35 (Marcu 10:28-30)                   

   
    19  

Procesul pregătirii unui ucenic misionar - Mat.10:1-42 (marcu 3:13-14)

   
    26  

Proba uceniciei în misiune - Ioan 21:1-25 (Ioan 15:8)

   
             
    DECEMBRIE   MULTIPLICAREA - SCOPUL BISERICII MISIONARE    
    03  

Multiplicarea prin grupuri celulă - Fapte 16:11-15; Fapte 18: 1-11 ( Fapte 20:20-21)

   
    10  

Multiplicarea prin călătorii misionare - Fapte 14:1-28 (Fapte 13 : 47)

   
    17  

Multiplicare prin schimbarea repetată a domiciliului - Fapte 18:1-3; Fapte 18:23-28;Romani 16:3-5 ; I Cor.16:19-20 (Evrei 13:2)

   
    24  

Multiplicare prin trimitere de misionari - Ioan 1:1-18 ( Ioan 15:16)

   
    31  

Multiplicare prin prezenţa si lucrarea Duhului Sfînt - Fapte 9:31-35; fapte 16:1-10 (Ap.3:20-22)

   
             
             

Copyright Misiune.ro - 3 Vizitatori Online


Calendar biblic de misiune 2006